Home / Nieuws & Blogs / Mag een werkgever het registreren van domeinnamen verbieden?

Mag een werkgever het registreren van domeinnamen verbieden?

| 18 augustus 2014

Laatst ontvingen wij een interessante vraag van een klant. Zijn arbeidsovereenkomst verbiedt het registreren of kopen van domeinnamen die gerelateerd zijn aan het bedrijf waar hij voor werkt. Mag dat? 

De grondwet verleent twee rechten die te maken hebben met het verrichten van nevenwerkzaamheden. Het recht van vrije arbeidskeuze (artikel 19 lid 3 Grondwet) en het recht op privacy (artikel 10 Grondwet) blijven ook gelden wanneer een werknemer zijn arbeidsovereenkomst ondertekent. De werkgever mag een werknemer niet verbieden extra geld te verdienen of eisen dat hij zijn privéleven op een bepaalde manier invult.

Alleen wanneer nevenwerkzaamheden de belangen van het bedrijf aanzienlijk schaden kan de werkgever hier iets tegen doen. Beide partijen moeten zich namelijk redelijk opstellen tegenover de ander (artikel 7:611 BW). Dat betekent dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer zelf. Als hij domeinnamen registreert waarmee hij zijn werkgever beconcurreert, gedraagt hij zich niet als een goed werknemer. Voor het verbieden van deze activiteiten is in principe niet eens een bepaling in de arbeidsovereenkomst nodig.

In twee arresten kwam dit onderwerp aan de orde. In een uitspraak van vorig jaar werd bepaald dat een werknemer zich onrechtmatig had gedragen jegens zijn werkgever. Tijdens het dienstverband had de werknemer namelijk domeinnamen geregistreerd die te maken hadden met wat zijn werkgever deed. Omdat zijn werkgever zich al reeds bevond op hetzelfde terrein had hij zich daarvan moeten onthouden volgens de rechter.

Het hof in Arnhem oordeelde juist dat een werknemer niet ontslagen mocht worden omdat hij domeinnamen had geregistreerd en een bedrijfsnaam had ingeschreven. In de arbeidsovereenkomst stond in dat hij geen concurrerende of andere werkzaamheden mocht verrichten die zijn arbeidsprestaties negatief zouden beïnvloeden. Maar omdat in de domeinnamen generieke namen werden gebruikt en het ingeschreven bedrijf slechts werd voorbereid, voerde de werknemer volgens het hof geen concurrentie.

In principe mag de werkgever dus het registreren of kopen van domeinnamen die gerelateerd zijn aan het bedrijf verbieden. Daarbij moet hij wel rekening houden met het belang van de werknemer. Daarnaast mag de werknemer tijdens een dienstverband zijn eigen werkgever niet beconcurreren. Het staat de werknemer echter wel vrij om niet-concurrerende, generieke domeinnamen te registreren.

Door: Karen Siemers

> Meer domeinnaam adviezen

> Meer ICT & arbeidsrecht adviezen