Home / Nieuws & Blogs / Mediation: regel het vooraf!

Mediation: regel het vooraf!

| 25 juni 2013

Vaak denkt u pas na over het oplossen van een geschil als er daadwerkelijk een geschil is. Vooral de methode om tot een oplossing te komen is van belang. De meeste geschillen komen voor de rechter, maar er zijn ook andere methodes om het geschil op te lossen. Eén voorbeeld hiervan is mediation. Mediation is een alternatieve vorm van geschilbeslechting, waarbij beide partijen aan tafel blijven zitten en opnieuw onderhandelingen gaan voeren. Na een mediationtraject kan de (werk)relatie voort blijven bestaan. Het is daarom handig om vooraf te regelen waarmee u een eventueel geschil gaat oplossen!

Een stap naar de rechter is de stap die de meeste mensen kennen en daarom misschien ook de stap die het meest gemaakt wordt om tot een oplossing te komen. Het nadeel is dat er enkel naar de juridische kant van het conflict wordt gekeken. In de meeste gevallen gaan beide partijen ontevreden naar huis en is de (werk)relatie tussen beiden niet meer zoals deze voorheen was. Een verdere samenwerking zit er dan vaak ook niet meer in.

De jarenlange vruchtbare samenwerking gaat in rook op en u moet op zoek naar een andere partij. Maar dit is toch niet wat u wilt?! Het liefst gaat u op de oude voet verder, want het verliep zo goed! Om te voorkomen dat u uw (werk)relatie op moet zeggen vanwege een geschil, kunt u vooraf regelen dat u deze geschillen oplost met behulp van mediation. Een geschil hoeft daarna niet meer in de weg te staan aan een vruchtbare samenwerking.

Daarnaast kunt u er aan denken om zo’n mediationclausule op te nemen in uw algemene voorwaarden. U geeft daarin aan om geschillen eerst voor te leggen in een mediationtraject. Mochten beide partijen er dan niet uit komen, dan kunnen partijen alsnog de gang naar de rechter maken. Zo’n clausule kan er als volgt uitzien:

  1. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen eerst worden voorgelegd aan een Mediator om te worden opgelost middels Mediation.
  2. Slechts indien partijen hun medewerking hebben verleend aan Mediation en de pogingen tot bemiddeling door de Mediator toch niet succesvol waren, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Aangezien de gang naar de rechter niet van de consument mag worden ontnomen, is het opnemen van een clausule als deze is enkel mogelijk in overeenkomsten of voor algemene voorwaarden voor B2B.

Het is dus verstandig om eerder te denken aan de toekomst tussen u en uw relatie. Wacht niet totdat het te laat is en regel vooraf hoe u uw geschil wilt oplossen!