Home / Nieuws & Blogs / Meerwerk: wat is dat eigenlijk?

Meerwerk: wat is dat eigenlijk?

| 28 augustus 2015

In overeenkomsten komt men vaak tegen dat meerwerk kan worden overeengekomen. Wat is meerwerk eigenlijk? En waar moet rekening mee gehouden worden?

Meerwerk zijn werkzaamheden die buiten de overeengekomen diensten vallen, waarvoor apart moet worden betaald en die vaak achteraf in rekening worden gebracht. Ook hoger uitgevallen kosten voor stelposten kunnen worden berekend als meerwerk. Van meerwerk is vaak sprake als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er een betere manier is om aan de overeenkomst gestalte te geven, maar dat meer tijd kost. Ook kan het zijn dat de klant vraagt om ook nog even dit te doen, en ook nog even daar te kijken. Al deze vragen tellen bij elkaar op en kunnen resulteren in hoge kosten achteraf.

Een leverancier doet er verstandig aan de meerwerkprocedure voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst goed vast te leggen. Dit voorkomt schrikbarende rekeningen achteraf en discussies over wat wel of niet onder meerwerk valt. Is een vaste prijs voor de overeenkomst afgesproken? Dan kan er normaal gesproken geen sprake zijn van meerwerk, hiermee had de leverancier in zijn offerte dan rekening moeten houden. Loopt het werk echter ver boven de offerte uit, dan is het niet meer dan redelijk dat de leverancier daarover in contact treedt om aan te geven dat er sprake is van meerwerk en dat hij daarvoor bijvoorbeeld een nieuwe offerte kan uitbrengen.

De plicht tot betaling van meerwerk ontstaat op het moment dat de klant vraagt om meerwerk of toestemming heeft gegeven voor meerwerk. De klant moet zich op dat moment er ook bewust van zijn dat meerwerk extra kosten met zich meebrengt. Deze bewustwording kan blijken uit de omstandigheden van het geval, maar het is verstandig om dit als leverancier uitdrukkelijk kenbaar te maken.

Het schriftelijk vastleggen van meerwerk kan voor beide partijen goed uitpakken. Er bestaat duidelijkheid over de te betalen vergoedingen, maar er kunnen ook nieuwe afspraken worden gemaakt over de levertijd. Wordt dit niet schriftelijk vastgelegd, dan kan, indien er inderdaad sprake is van meerwerk, er niet meer van uit worden gegaan dat de eerder vastgestelde levertijd nog geldt.

Meer weten over meerwerk in uw (ICT-)contract? Lees dan eens het handboek ICT-contracten.

Geschreven in samenwerking met Demi Grandiek

Zelf juridische documenten opstellen? Maak ze met onze generatoren op JuriDox.nl