Home / Nieuws & Blogs / Merk voor de ontwikkeling van games

Merk voor de ontwikkeling van games

| 22 september 2014

Wij krijgen geregeld vragen binnen van game-ontwikkelaars of het juridisch zinvol is om een merk te registreren en hoe zij dit moeten aanpakken. Waarom zou je eigenlijk een merk registreren en welke rechten verkrijg je hierdoor?

Wat is een merk? /> Een merk is, simpel gezegd, een teken dat wordt gebruikt om goederen (producten) of diensten in het economisch verkeer aan te duiden. Of zoals de wet zegt:

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Een merk dient vooral ter onderscheiding. Dat wil zeggen dat het voor de gemiddelde consument/klant duidelijk moet zijn van wie bepaalde producten of diensten afkomstig zijn. Merken zouden moeten leiden tot de bevordering van eerlijke mededinging, bijdragen aan een goed functionerende markt en moeten beschermen tegen verwarring.

Wanneer verkrijg je merkrechten? /> Om daadwerkelijk rechten te kunnen ontlenen aan een merk moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Je moet het merk daadwerkelijk gebruiken in het economische verkeer en je moet het merk inschrijven in het merkenregister.

Je kunt een merk inschrijven voor de Benelux bij het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom), als Europees gemeenschapsmerk bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (het BHIM) of internationaal door de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Opvallend daaraan is dat je een merk dus niet uitsluitend in Nederland kan inschrijven, maar dat het merk meteen in de gehele Benelux rechtsgeldig is.

Naast het geografisch element van de inschrijving bestaat er ook zoiets als ‘het specialiteitbeginsel’. Dat wil zeggen dat een merk altijd voor bepaalde goederen of diensten moet worden ingeschreven. Dat verklaart meteen waarom het merk Ajax zowel voor een voetbalclub, brandblusser als schoonmaakmiddel kan bestaan.Een merk mag dus overeenkomen met een ander merk zolang het maar voor een andersoortige dienst/product wordt gebruikt en daardoor geen verwarring creëert.

Mocht een merkregistratie worden goedgekeurd, dan is het merk vanaf de datum van het depot tien jaar geldig. De registratie kan telkens verlengd worden met periodes van nogmaals tien jaar.

Wanneer is sprake van inbreuk op een merk? /> Indien je een merk hebt ingeschreven kun je optreden tegen derden die inbreuk maken op jouw merk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien deze derde jouw merk gebruikt om haar eigen game-ontwikkeling diensten te promoten en hierdoor verwarring creëert bij klanten. Ook de opname van het merk in een domeinnaam of meeliften op de bekendheid van een merk, zijn vormen van inbreuk waar je als merkhouder tegen kan optreden.