Home / Nieuws & Blogs / Mijn clouddienstverlener is failliet – waar vind ik informatie?

Mijn clouddienstverlener is failliet – waar vind ik informatie?

| 20 januari 2014

Op 10 januari 2014 is het title="Implementatietak Be Informed is failliet" href="http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/4973293/1276992/implementatietak-be-informed-is-failliet.html?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=Redactiemailing">faillissement van de implementatietak van de Apeldoornse bedrijfsprocesautomatiseerder Be Informed uitgesproken. Be Informed is een internationaal opererende onafhankelijke software leverancier. Zij ontwikkelt en verkoopt software die wereldwijd uniek is. Stel, u bent klant van zo’n bedrijf dat failliet gaat, waar is dan te vinden wanneer zij failliet verklaard is? Met wie kunt u contact opnemen?

Om er zeker van te zijn dat het klopt dat uw clouddienstverlener failliet is, zijn er maar een paar muisklikken nodig. Via href="http://www.rechtspraak.nl/">www.rechtspraak.nl kunt u dit achterhalen. Als u via het kopje ‘Uitspraken en registers’ doorklikt naar Centraal Insolventieregister, kunt u aangeven waar u naar wilt zoeken. Als we het voorbeeld van Be Informed B.V. nemen, zoeken we naar een rechtspersoon (Be Informed is een B.V. Een B.V. is een rechtspersoon). Op de volgende pagina kunt u vervolgens zoeken op naam, KvK-nummer, postcode en huisnummer. Bij zoeken op naam voeren we Be Informed in, waarna de resultaten van de zoekactie te zien zijn. Als u dan klikt op Be Informed B.V. ziet u de eigenschappen van de uitspraak. U ziet de naam van de gefailleerde (het bedrijf dat failliet is verklaard) en wat bedrijfsgegevens, informatie over de publicatie, de naam van de curator en zijn contactgegevens. Als laatste staat er welke rechtbank het faillissement heeft uitsproken en een rechter-commissaris. Ik zal nu kort uitleggen wat deze gegevens betekenen.

Op 10 januari 2014 is het faillissement van Be Informed B.V. uitgesproken door de Rechtbank Gelderland. Dit betekent dat op 10 januari 2014 om 00.00 uur (dus met terugwerkende kracht) het faillissement in werking treedt. Vanaf dat moment heeft Be Informed het recht verloren om over haar bezittingen, zoals geld en goederen, te beschikken. Voor u, als schuldeiser, betekent dit dat u niet meer de gefailleerde kunt dwingen tot betaling. Vanaf nu mag alleen de curator hierover beslissen.

Als u schuldeiser van de gefailleerde bent, kunt u in het overzicht vinden met wie u contact kunt opnemen: de curator. In dit geval is dat mr. J.B.A. Jansen, wiens telefoonnummer erbij vermeld staat. Het is de taak van de curator om de boedel van de gefailleerde te vereffenen. De boedel bestaat uit alle bezittingen verminderd met de schulden (samen het vermogen) van de gefailleerde. De curator beheert onder andere het geld, hij maakt een lijst van de bezittingen en schulden en verdeelt dan de opbrengsten onder de schuldeisers. Het verschilt per bedrijf of het privé-vermogen van de gefailleerde in de boedel valt. Bij een rechtspersoon is dit meestal niet zo (er zijn uitzonderingen), maar bij een eenmanszaak wel. De eerste levensbehoeften mogen niet worden afgenomen, zoals eten en een bed.

Op de gevonden pagina op rechtspraak.nl staat onder de curator de rechtbank vermeld die het faillissement heeft uitgesproken en een rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en ziet er op toe dat de belangen van de schuldeisers en gefailleerde zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

In een volgende blog zal ik ingaan op wat voor u de consequenties zijn van het faillissement van uw dienstverlener en welke acties u kunt ondernemen.