Home / Nieuws & Blogs / Ministerie van VWS: wel een corona-opt in!

Ministerie van VWS: wel een corona-opt in!

| 9 april 2020

Woensdag maakte het ministerie van VWS bekend toegang te willen geven tot huisartsinformatie op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan wel in te stemmen met de door VWS voorgestelde werkwijze: enkel een deel van de huisartsinformatie wordt opgenomen in het uitwisselingssysteem, geen opt-in voor opname in het uitwisselingssysteem maar een opt-out, wel toestemming voor daadwerkelijk gebruik van de gegevens.

De corona-opt in

De zogenaamde “corona-opt in” werkt als volgt, de patiëntgegevens worden wel opgenomen in het uitwisselingssysteem als de patiënt niet reeds heeft aangegeven dat zijn gegevens niet mogen worden opgenomen. De opt-in wordt dus hier achterwege gelaten, hier geldt enkel nog een opt-out via volgjezorg.nl.

Zodra de patiënt naar de huisartsenpost of spoedeisende hulp gaat, wordt hij alsnog om uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor zover de situatie dit toelaat. De uitdrukkelijke toestemming kan schriftelijk maar ook mondeling gegeven worden. Na het geven van toestemming mogen de gegevens pas gebruikt worden.

Als de situatie het niet toelaat, omdat de patiënt niet aanspreekbaar is, mogen de gegevens toch gebruikt worden. Althans zo blijkt uit het bericht op volgjezorg.nl. Het gaat dan om situaties waarbij de patiënt niet langer in staat is om zijn wil te uiten.

Patiëntgegevens

Het gaat hier niet om het volledige huisartsdossier, maar om een gedeelte. Het gaat om de belangrijkste informatie, zoals allergieën.

Uitwisselingssysteem

In de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (“Wabpz”) is expliciet opgenomen dat er een opt-in geldt voor opname in een uitwisselingssysteem. Een uitwisselingssysteem is een systeem waarmee zorgaanbieders patiëntgegevens kunnen uitwisselen met andere zorgaanbieders. 

Het is een systeem waarmee niet middels push- maar middels pull-verkeer patiëntgegevens uitgelezen kunnen worden door een andere zorgaanbieder dan degene die de gegevens bij een behandeling heeft bijgehouden.

Opt-in én toestemming

In het wetsvoorstel was destijds ook opgenomen dat er toestemming moest worden gevraagd voordat gegevens zoals opgenomen in het uitwisselingssysteem daadwerkelijk worden ingezien. Dat deel van de wet is echter niet in werking getreden. Minister Schippers vond dit toen onnodig, om herhaald toestemming te vragen. Deze toestemming wordt nu dus wel gevraagd. Maar dan in plaats van de toestemming voor opname in het uitwisselingssysteem, in plaats van de opt-in. Lees in deze blogserie meer hierover.

Leest u dit nu en wilt u niet dat uw gegevens opgenomen worden in het uitwisselingssysteem (het LSP)? Klik dan hier.