Home / Nieuws & Blogs / Moet ik mijn algemene voorwaarden vertalen?

Moet ik mijn algemene voorwaarden vertalen?

| 12 juli 2012

Regelmatig krijgen wij vragen over het al dan niet moeten vertalen van algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld omdat men merkt dat er af en toe buitenlanders zich aanmelden op de site, of omdat men zich actiever wil richten op de Duitse, Europese of Amerikaanse markt. Is dat verplicht, en moet je de voorwaarden dan ook aanpassen aan de wetboeken daar?

Er geldt in het algemeen geen taaleis voor algemene voorwaarden. De wederpartij moet kunnen snappen wat er in de algemene voorwaarden staat. Dus als u de Duitse markt wilt gaan bedienen, moeten uw voorwaarden Duitstalig zijn. Maar als u zeker weet dat uw Duitse klanten allemaal prima het Engels beheersen, dan kunt u gerust een Engelstalige site met Engelstalige voorwaarden aanbieden in Duitsland.

Een enkel land heeft strengere eisen. Zo geldt in Québec (Canada) een expliciete taaleis: contracten moeten Frans. Maar Frankrijk zelf hanteert die eis niet. En in Québec is het op te lossen door in het contract op te nemen dat beide partijen akkoord gaan met een Engelstalige tekst (die zin moet dan wél in het Frans).

Het is echter niet verplicht om bij vertaalde voorwaarden ook meteen te bepalen dat bijvoorbeeld Canadees recht geldt. U kunt de zin "Nederlands recht is van toepassing" dus letterlijk vertalen: "Dutch law applies to these terms & conditions". Zo blijft het een Nederlands juridisch document, maar leesbaar voor Engelstaligen.

Tevens kunt u opnemen dat de rechtbank uit uw woonplaats (of bv. de rechtbank in Den Haag) bevoegd is bij geschillen. Dat is niet altijd rechtsgeldig, maar het geeft u in ieder geval iets meer zekerheid.

Sommige klanten zullen zich laten afschrikken door die zinnen: zij kennen dat rare Nederlandse recht niet, en dan ook nog eens procederen in The Hague? No way. In situaties waarin uw klanten kunnen onderhandelen, kan dit een punt worden. En dan kan het de moeite waard worden eens te onderzoeken in hoeverre uw voorwaarden ook volgens het recht van zeg Californië, New York of Frankrijk overeind blijven.

Engelse algemene voorwaarden voor uw webwinkel nodig?

Met de algemene voorwaarden generator van ICTRecht op JuriDox.nl maakt u hem eenvoudig, juridisch correct binnen enkele minuten.