Home / Nieuws & Blogs / Motivering concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet snel voldoende

Motivering concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet snel voldoende

| 6 augustus 2019

Een non-concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd is pas rechtsgeldig, als het zwaarwegend belang door werkgever voldoende schriftelijk gemotiveerd wordt. Een generieke motivering voor een bepaalde functie is daarvoor niet specifiek genoeg.

Belangen concurrentiebeding

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers dienen de beschrijving van dit beding in de arbeidsovereenkomst zeer serieus te nemen, om te waarborgen dat het beding zijn werking heeft in de praktijk. Er gelden immers strenge regels voor zo’n beding in de arbeidsovereenkomst, daar het de werknemer beperkt in haar mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden.

In een arbeidscontract voor bepaalde tijd zijn de eisen voor het non-concurrentiebeding nog zwaarder dan in een contract voor onbepaalde tijd. In dit contract moet een werkgever motiveren waarom hij belang heeft bij het concurrentiebeding. Dit belang moet zo zwaarwegend zijn, dat het belang van de werknemer om vrij arbeid te kunnen verrichten moet wijken voor het bedrijfs- of dienstbelang van werkgever. De motivering voor dit bedrijfs- of dienstbelang moet schriftelijk opgenomen worden bij het concurrentiebeding. De motivering moet specifiek gericht zijn op de functie, of, blijkens een uitspraak van het Hof Den Bosch, specifiek gericht op de werknemer. Wanneer meerdere werknemers dezelfde functie bekleden, is het volgens het onvoldoende specifiek om voor al deze werknemers een en dezelfde motivering te gebruiken voor het zwaarwegend belang van de werkgever bij het concurrentiebeding.

Uit deze uitspraak lijkt te volgen dat als de motivering specifieker toegesneden kan worden, de werkgever dat ook moet doen. Feitelijk kan een werkgever daar uitvoering aan geven door in de motivering te beschrijven welke specifieke werkzaamheden de werknemer uitvoert.

Conclusie

De les die we uit deze uitspraak leren? Het concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd is zeker mogelijk, maar moet zeer goed gemotiveerd worden. Per medewerker moet specifiek worden omschreven wat hij of zij gaat doen, welke informatie hij of zij tegenkomt en waarom juist dit ervoor zorgt dat de werknemer voor werkgever een risico vormt, wanneer hij ergens anders arbeid gaat verrichten. En deze motivering moet dan ook nog toekomstproof zijn. De motivering moet immers op het moment van ondertekenen gelden, maar ook zeker op het moment van inroepen van het beding.

Advies

Benieuwd of uw concurrentiebeding rechtsgeldig is overeengekomen? Wij kunnen het beding voor u controleren of herschrijven. Wilt u weten wat een concurrentiebeding precies is, hoe deze rechtsgeldig kan worden overeengekomen en kan worden vernietigd? U leert het in onze webinar.