Home / Nieuws & Blogs / Neckermann.com doet geen ‘OTTO’, maar leveren ze wel?

Neckermann.com doet geen ‘OTTO’, maar leveren ze wel?

| 27 augustus 2013

Anderhalve week geleden schreef ik over Neckermann.com en de goedkope Xbox One aanbieding. Neckermann.com wilde de goedekope gameconsole niet leveren omdat ze een foutje in de prijsvermelding hadden gemaakt. De Consumentenbond vond dat er wel tegen de beloofde prijs geleverd moest worden. Beide partijen hebben met elkaar gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat Neckermann.com de Xbox One voor € 349,- gaat leveren. Of toch niet helemaal?

Er wordt een slag om de arm gehouden. Neckermann.com stelt dat haar algemene voorwaarden de ruimte bieden om prijzen te verhogen als levering van het product langer dan drie maanden op zich laat wachten. De Consumentenbond reageert hier weer op door te stellen dat dit niet bedongen is bij het sluiten van de overeenkomst en daarom niet mogelijk is.

Neckermann.com is lid van Thuiswinkel.org en hanteert daarom de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Deze voorwaarden bieden de mogelijkheid tot prijsverhoging als dit bedongen is en de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te ontbinden. In aanvullende voorwaarden behoudt Neckermann.com zich het recht voor om de prijs, drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, te verhogen.

Dit gaat verder dan de wet. De wet stelt dat een consument de koop mag ontbinden als de verkoper de prijs na het sluiten van de overeenkomst verhoogt. De consument mag echter niet ontbinden als bij het sluiten van de overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden zal duren. Bestelt de consument de Xbox One voor € 349,- maar staat er bij de levertermijn januari 2014? Dan kan de winkelier de prijs verhogen zonder dat de consument de overeenkomst kan ontbinden. Gelukkig biedt het herroepingsrecht in dat geval wel uitkomst.

Maar gelet op de algemene voorwaarden mag de consument de koop in het geval van een dergelijke prijswijziging ontbinden. Dit moet echter wel bedongen zijn. Dat wil zeggen dat de consument hier bij het sluiten van de overeenkomst van op de hoogte was of had kunnen zijn. Is het voldoende om dit alleen in algemene voorwaarden vast te leggen? In de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel valt te lezen dat dit bedongen kan worden. Het is dus nog niet bedongen. In de aanvullende voorwaarden van Neckermann.com valt te lezen dat ze het recht voorbehouden om een prijsverhoging door te voeren. Hieruit kan opgemaakt worden dat een dergelijke prijsverhoging inderdaad bedongen is.

Neckermann.com komt dus terug op het eerdere standpunt en stelt dat de koopovereenkomst blijft gelden. Dat moet de consument hoop geven. Dit wordt echter direct genuanceerd door te stellen dat ze niet kunnen garanderen dat de Xbox One ook daadwerkelijk geleverd wordt voor de overeengekomen prijs. Met een beroep op de algemene voorwaarden kunnen ze de prijs gaan verhogen, maar mag je de overeenkomst wel ontbinden.