Home / Nieuws & Blogs / Netflix wint octrooizaak van OpenTV

Netflix wint octrooizaak van OpenTV

| 22 december 2014

Netflix heeft op 17 december 2014 een rechtszaak gewonnen tegen OpenTV. In de rechtszaak werd Netflix beticht van inbreuk op octrooirechten, maar Netflix doet een beroep op ongeldigheid van het octrooi – en wint dus.

OpenTV beheert de intellectuele eigendomsrechten voor de Kudelski Groep en is onder meer houdster van een octrooi voor een toegangssysteem en -werkwijze voor gekoppelde mediadiensten.

Netflix is natuurlijk bekend van de “on demand internet streaming media”-dienst die zij aanbiedt. In de rechtszaak werd Netflix ervan beticht inbreuk te maken op het octrooirecht van OpenTV.

Octrooien, ook wel patenten genoemd, kunnen niet alleen op technische producten worden verleend, maar bijvoorbeeld ook op een werkwijze voor het maken van een product, een werkwijze voor het zaken doen of bijvoorbeeld op computerprogramma’s (zoals software en firmware). Het idee achter een octrooi is dat innovatie daarmee wordt gestimuleerd, en dat bijvoorbeeld de kosten voor onderzoek en ontwikkeling zo kunnen worden terugverdiend.

Een octrooi moet echter ook aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het ook daadwerkelijk een geldig octrooi is.  Zo moet de uitvinding technisch toepasbaar zijn, en ook nieuw en inventief. Voldoet het aan die eisen, dan heb je twintig jaar lang een geldig octrooi. Na die periode is de uitvinding in principe vrij beschikbaar.

Netflix meende echter dat het octrooi niet geldig was, omdat deze niet zou voldoen aan de vereiste nieuwheid. Ook tussentijds ingediende hulpverzoeken van OpenTV kunnen het octrooi volgens Netflix geen nieuwheid verschaffen. Omdat het octrooi niet zou voldoen aan het nieuwheidsvereiste, vordert Netflix de vernietiging van het octrooi. De rechtbank Den haag gaat daarin mee.

Zo overweegt de rechtbank dat zij

“4.3. (…) met Netflix van oordeel [is] dat de gemiddelde vakman de (…) beschreven decoder zal aanmerken als ‘electronic detecting means for electronically extracting the address’ in de zin van conclusie 9 van EP 534 aangezien de decoder de adressen elektronisch uit het vertical blanking interval ‘stript’. OpenTV heeft ook niet toegelicht waarom zij dat anders ziet.

4.4. Het betoog van OpenTV dat WO 699 geen ‘means for indicating to the user that an address has been extracted which permits communication with an online service provider’ openbaart, is gebaseerd op de veronderstelling dat de weergave van een geëxtraheerd adres op het scherm, zoals WO 699 openbaart in de hiervoor geciteerde passage, niet kan worden aangemerkt als een middel voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van conclusie 9 van EP 534. De rechtbank is met Netflix van oordeel dat die veronderstelling ongegrond is. Het weergeven van het adres op het scherm is juist een voor de hand liggende manier om de gebruiker aan te duiden dat een adres is afgeleid. OpenTV heeft ook geen reden gegeven voor haar stelling dat de gemiddelde vakman zou menen dat de weergave van het adres op het scherm niet kan worden aangemerkt als een middel voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van conclusie 9 van EP 534.”

Eén en ander resulteert in een vernietiging van het octrooi van OpenTV en afwijzing van de inbreuk. OpenTV wordt veroordeeld in de vergoeding van de proceskosten die worden begroot op maar liefst ruim EUR 235.000,-.

Als een partij jou aanspreekt op inbreuk op een octrooi – met bijvoorbeeld de sommatie om de inbreuk te staken of om schade te vergoeden, dan doe je er dus goed aan direct juridisch advies in te winnen. Het product of de werkwijze die je aanbiedt mag namelijk geen inbreuk maken op octrooirechten van anderen. Of dat het geval is, en of het octrooi waarop de ander een beroep doet wel geldig is, is iets wat een jurist of advocaat voor je kan uitzoeken. Ook kan een reactie worden geschreven op de inbreukbrief, of op andere wijze contact worden opgenomen met de wederpartij.

 

 

The post Netflix wint octrooizaak van OpenTV appeared first on LAWFOX.