Home / Nieuws & Blogs / Niet helder informeren over opzegtermijnen is een oneerlijke handelspraktijk

Niet helder informeren over opzegtermijnen is een oneerlijke handelspraktijk

| 19 september 2017

Meestal benadrukken wij dat het erg belangrijk is om te informeren over het herroepingsrecht, maar uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam blijkt dat informeren over opzegtermijnen bij abonnementen minstens net zo belangrijk is. Hoewel het hier ging om het afsluiten van een telefoonabonnement in een fysieke winkel, geldt deze uitspraak ook voor het online aanbieden van abonnementen.

De aanleiding voor het geschil

Een klant van een telecomprovider had in een winkel zijn abonnement laten aanpassen voor een gunstiger tarief. Enkele maanden daarna zegde de klant de overeenkomst op.  Hij kreeg echter te horen dat dit niet mogelijk was omdat de overeenkomst met 24 maanden was verlengd, zonder mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. De klant was echter in de veronderstelling dat zijn oude abonnement gewoon zou doorlopen tegen een gunstiger tarief en dat de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging behouden bleef. Dit was voor hem de reden om de facturen niet meer te betalen.

In het proces wordt niet aangevoerd dat de klant hier in de winkel wel volledig van op de hoogte is gebracht. Dit is natuurlijk ook iets dat lastig te bewijzen is. De rechter concludeert dan ook dat de klant onvoldoende geïnformeerd is over een belangrijk kenmerk van de overeenkomst: de duur en de opzegmogelijkheden.

Oneerlijke handelspraktijk

De ondernemer had de klant dus beter moeten informeren. Het nalaten om essentiële informatie te verschaffen over de overeenkomst heeft tot gevolg dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk (6:193d). Wanneer er precies sprake van is essentiële informatie, is afhankelijk van de vraag of de klant mogelijkerwijs tot een andere beslissing gekomen zou zijn wanneer hij deze informatie wel had verkregen.

De rechter oordeelt dat hier sprake van was waardoor de overeenkomst vanaf het moment van sluiten (gedeeltelijk) vernietigbaar was, en dat de klant hier gebruik van heeft gemaakt door het abonnement enkele maanden daarvoor op te zeggen. De klant moet wel nog de openstaande facturen tot het moment van opzegging voldoen.

Wat als het abonnement online of telefonisch is afgesloten?

De Wet oneerlijke handelspraktijken maakt geen onderscheid tussen online of offline gesloten overeenkomsten. Ook online aanbieders moeten dus volledig informeren over de duur en de opzegmogelijkheden bij abonnementen. Doen zij dat niet, dan kan dat een oneerlijke handelspraktijk opleveren.

Extra verplichting voor online aanbieders van abonnementen

Echter volgt uit de Wet koop op afstand voor online aanbieders nog een extra verplichting. Deze informatie moet namelijk op een duidelijke en in het oog springende wijze worden weergeven onmiddellijk voordat de overeenkomst wordt gesloten (6:230v lid 2). Dit betekent kort gezegd dat de informatie duidelijk opgenomen moet worden in het bestelproces. Het is niet voldoende dat dit alleen bij het aanbod (productpagina) staat of op een klantenservicepagina.

Online aanbieders van abonnementen of andere duurovereenkomsten hebben dus een dubbele verplichting. Op grond van de Wet oneerlijke handelspraktijken moeten zij deze informatie over duur en opzegmogelijkheden verschaffen in de fase van uitnodiging tot een aankoop (het aanbod) en op grond van de Wet koop op afstand nogmaals onmiddellijk voordat de consument de bestelling plaatst.

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkel regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Vraag een webshop scan aan of maak zélf juridische webwinkeldocumenten met onze generatoren op JuriDox