Home / Nieuws & Blogs / Niet helemaal scherp op het Netvlies!

Niet helemaal scherp op het Netvlies!

| 5 oktober 2011

Op de website van Netvlieshosting staat het volgende over de wijzigingswet Van Dam:

"Deze algemene wet geldt niet voor abonnementen waarbij de leverancier al dermate gebonden is aan inkoop, dat het onredelijk is om deze regeling te hanteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor domeinnamen."

Sorry, helaas, maar dat is absoluut niet waar. Dure inkoop is geen argument in het consumentenrecht. Hosting en domeinnamen mag je als consument gewoon annuleren op grond van de wet Van Dam.

Er wordt gezegd dat de informatie op de website afkomstig is van de relatiedag van de SIDN. Ik ben ook op de relatiedag geweest maar kan mij deze stelling geenszins herinneren. Integendeel, de SIDN ging juist kijken of zij haar beleid ten aanzien van betalen voor verlengde domeinnamen moest gaan aanpassen wegens de kosten die de nieuwe regel met zich mee zou kunnen brengen voor de registrars (hier is nog geen uitsluitsel over gegeven).

Naar aanleiding van het bericht hebben wij aardig wat verwarde reacties binnengekregen. Schrijven wij net een mooie factsheet waarin we alles op een rijtje zetten, krijgen we dit! Om duidelijkheid te scheppen leg ik het nog een keer uit.

De regel luidt: U zult niet stilzwijgend verlengen tenzij de consument op elk moment, met een opzegtermijn van een maand, kan opzeggen. Deze regel staat in de zwarte lijst en niet in de grijze lijst. In de grijze lijst is er zogezegd ruimte voor onderhandeling. Er bestaat “slechts” een vermoeden dat een bepaling van de grijze lijst onredelijk is. Dit geldt niet, ik herhaal, dit geldt niet voor de bepalingen zoals opgenomen in de zwarte lijst. Deze zijn simpelweg onredelijk ten aanzien van de consument. Het feit dat dit kan leiden tot (hoge) kosten voor de leverancier is zelden tot nooit een argument om af te doen aan een regel die consumenten beschermt.

De regel geldt voor de registratie- en beheerovereenkomsten voor domeinnamen. Het gaat hier namelijk om het “geregeld doen van verrichtingen” zoals het verlenen van diensten op abonnementsbasis wordt omschreven in de nieuwe wet.

Er wordt in de wet wél een specifieke uitzondering gemaakt voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Deze leveranciers mogen stilzwijgend verlengen voor de duur van drie maanden. Hierbij geldt dan niet dat de consument te allen tijde op kan zeggen met een opzegtermijn van een maand. Wel geldt dat een consument gebonden mag worden voor de duur van drie maanden in plaats van één maand na stilzwijgende verlenging.

In de wetsgeschiedenis wordt hier het volgende over gezegd:

“De bedoeling van het wetsvoorstel is een einde te maken aan stilzwijgende verlenging. Om de kwetsbare situatie van vooral dagbladen, maar ook enkele tijdschriften te ontzien en vanwege de specifieke situatie van deze bedrijfstak is door de indieners besloten de toegestane stilzwijgende verlenging te beperken tot ten hoogste drie maanden. Aangezien het risico bestaat dat ook andere sectoren van deze mogelijkheid gebruik gaan maken terwijl de uitzondering daar eigenlijk niet voor bedoeld was, is besloten om de uitzonderingsmogelijkheid expliciet te verbinden aan kranten en tijdschriften.”

 Deze uitzondering geldt dus niet voor domeinnamen.

Met bovenstaand relaas wil ik niet zeggen dat het goede of slechte regels zijn. De sterke consumentenrechten en daaruit voortkomende dure inkoop kunnen wel degelijk een probleem opleveren voor webhosters. Maar het is de wet en je hebt het er helaas maar mee te doen.