Home / Nieuws & Blogs / Niet voldoen aan informatieplichten: een bittere (vitamine)pil!

Niet voldoen aan informatieplichten: een bittere (vitamine)pil!

| 27 januari 2012

Bij op afstand (dus per telefoon, e-mail, via een webshop) gesloten duurovereenkomsten (in normaal taalgebruik ook wel abonnementen genoemd) moet de aanbieder zijn klant – wanneer deze klant een consument is – op grond van de wet koop op afstand goed informeren. Hij moet de klant bijvoorbeeld de minimale duur van het abonnement meedelen en daarnaast ook vertellen wat de vereisten zijn voor opzegging van de overeenkomst. Wanneer men niet aan deze vereisten voldoet heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 3 maanden op te zeggen.

Dat je hierbij secuur te werk moet gaan laat een recente uitspraak van de rechtbank Zwolle zien. De rechter oordeelde hier dat het bedrijf Natuals (nee er ontbreekt geen 'r') niet voldoende heeft voldaan aan zijn informatieplichten met betrekking tot de duur en de wijze van opzegging van de overeenkomst. Hierdoor had de klant wel degelijk de mogelijkheid om de overeenkomst na de opzegtermijn op te zeggen.

Het verhaal gaat als volgt. Meneer X had op 7 oktober 2008 telefonisch een proefpakket vitaminepillen besteld bij Natuals. Aan de telefoon en in de welkomstbrief werden hem duidelijk verteld dat wanneer hij niet tijdig zou opzeggen (10 dagen voor bezorging van de volgende zending of 10 dagen voor het einde van de proefperiode) hij vervolgzendingen zou krijgen á 15 euro en 16 cent. In de brief en aan de telefoon werd hem echter niet gezegd wanneer hij de vervolgzending kon verwachten.

Omdat meneer X ten onrechte dacht dat hij nergens aan vast zou zitten heeft hij direct, toen hij de volgende zending ontving, de overeenkomst per e-mail opgezegd, de zending teruggestuurd en het van zijn rekening afgeschreven bedrag gestorneerd. Natuals  is het hier echter niet mee eens. De opzegging is niet op tijd: dus meneer X moet het verschuldigde bedrag (53 euro en 17 cent) gewoon voldoen.

De rechter is het hier niet mee eens en merkt terecht op dat het voor meneer X niet duidelijk was en kon zijn wanneer opgezegd moest worden. In de brief en aan de telefoon werd namelijk niet gezegd wanneer de proefperiode zou aflopen of wanneer de volgende zending zou worden bezorgd. En inderdaad, hoe kun je dan weten wanneer de 10 dagen voor bezorging van de volgende zending ingaan? Hiermee voldeed Natuals niet aan zijn informatieplicht en mag de overeenkomst dus binnen een langere periode (3 maanden) worden opgezegd.

Om niet voor zulke verrassingen te komen staan is het dus belangrijk om duidelijk te zijn in je aanbod. Wanneer gaat de opzegtermijn in of wanneer loopt deze af? In het geval van Natuals zou het beter zijn de termijn anders te formuleren. Niet “opzeggen kan tot 10 dagen voor bezorging van de vervolgzending”, maar “opzeggen kan tot 10 dagen na het ontvangen van de eerste zending” bijvoorbeeld.