Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe recordboete AP!

Nieuwe recordboete AP!

| 7 juli 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete opgelegd van maar liefst € 830.000. De hoogste boete tot nu toe! Daarmee is het oude record van € 725.000 gesneuveld. In deze blog leg ik uit waarom Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) een boete heeft gekregen van ruim 8 ton.

Inzage persoonsgegevens

Bijna heel Nederland (lees: zo’n 11 miljoen mensen) staat geregistreerd bij BKR. Als je namelijk een lening hebt van € 250 of meer, dan kom je in de systemen van BKR. Wil je weten welke persoonsgegevens BKR van jou heeft en wat de reden daarvan is, dan kun je een inzageverzoek indienen. Een van de rechten die je namelijk als betrokkene hebt, is het inzagerecht.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat wanneer een betrokkene een inzageverzoek doet, de organisatie (in de rol van verwerkingsverantwoordelijke) een kopie van de persoonsgegevens dient te verstrekken aan de betrokkene. Hier mogen geen kosten voor in rekening worden gebracht bij de betrokkene. Alleen wanneer een betrokkene vraagt om bijkomende kopieën, mogen organisaties een redelijke vergoeding vragen.  

Bij BKR konden betrokkenen op 2 manieren een inzageverzoek indienen:

  • Per post, dat was wel gratis alhoewel je natuurlijk wel voor een postzegel moet betalen.
  • Digitaal, maar daar waren kosten aan verbonden variërend tussen de € 4,95 en € 12,50.

En hier ging het dus mis. BKR vroeg om een bepaalde vergoeding wanneer digitaal een inzageverzoek werd ingediend.

Inzage op papier

Uit de communicatie met BKR bleek dat de voorkeur werd gegeven aan een inzageverzoek op papier. Reden hiervoor is dat andere kredietregistratiebureaus binnen de Europese Unie ook op deze manier handelen. Een gevalletje “als ik in de sloot spring, spring jij er dan achteraan?”. Een andere reden waarom BKR het liefst per post inzageverzoeken wilde ontvangen, is dat betrokkenen een kopie identiteitsbewijs mee konden sturen. Dan is het maar hopen dat de post niet kwijt zou raken, want dan slingert je identiteitsbewijs ergens rond. Ook al komt de envelop met daarin het identiteitsbewijs wel aan bij BKR, dan nog is het aan de medewerkers om daar zeer zorgvuldig mee om te gaan.

Klacht AP

Al in mei 2018 ontving de AP een klacht over de handelswijze van BKR. Aangezien de klachten maar binnen bleven stromen, startte de AP uiteindelijk een onderzoek. Naar aanleiding van het onderzoek van de AP, heeft BKR sinds april 2019 de handelswijze aangepast en is het mogelijk om ook digitaal een gratis inzageverzoek te doen. Inmiddels is de boete van € 830.000 opgelegd aan BKR. De boete is echter nog niet definitief, omdat BKR in hoger beroep is gegaan bij de rechter. De rechter zal toetsen of het boetebesluit in alle redelijkheid is ingenomen, en of alle formele stappen zijn gevolgd. To be continued….