Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe consumentenrechten: Kopen en herroepen van producten en diensten die gezamenlijk zijn ‘gekocht’.

Nieuwe consumentenrechten: Kopen en herroepen van producten en diensten die gezamenlijk zijn ‘gekocht’.

| 25 maart 2013

Wij hebben al regelmatig geblogd over de nieuwe spelregels voor webwinkels. Op een aantal puntjes zal ik nu wat dieper ingaan. Daar is het ook wel tijd voor, omdat de Europese Richtlijn ondertussen al geresulteerd heeft in een Voorstel van Wet en zorgt ervoor dat het Burgerlijk wetboek op een aantal punten behoorlijk wordt aangepast. De wet moet aangenomen zijn in december van dit jaar en webwinkels moeten uiterlijk in juni 2014 voldoen aan de regelgeving.

In de wet komt een nieuwe extra categorie bij de “consumentenkoop”, namelijk die van het kopen van een dienst en een product gezamenlijk (die bij elkaar horen), zoals een internetabonnement met een modem of een telefoon met abonnement. Dat is nieuw, omdat er nu nog van uitgegaan wordt dat het twee afzonderlijke overeenkomsten kunnen zijn.

Kern is dat er in deze gevallen altijd! sprake is van een consumentenkoop, dus niet alleen van het afnemen van een dienst en een product, een gecombineerde overeenkomst of wat dan ook. Dit staat vermeld in het nieuwe artikel 6:230g lid 2 BW. Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld het herroepingsrecht pas ingaat na ontvangst van het product, ook als er deels dus sprake is van een dienst, het wordt in de nieuwe wet immers gezien als een koop. ter verduidelijking; nadat je de telefoon of het modem hebt gekregen, gaat de termijn van 14 dagen dus pas lopen.

Probleem is dan dat het abonnement dus al in is gegaan en er waarschijnlijk ook al betaald wordt, terwijl er nog van de koop af gezien kan worden. Overigens mag de telefoon natuurlijk niet méér gebruikt worden dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Doet de consument meer dan noodzakelijk, mag de winkel schade in mindering brengen, maar daarover in een volgende blog meer.

Als de consument dan toch wil ontbinden, dan kan dat gewoon (telefoon gaat terug en het abonnement vervalt), maar het zou onredelijk zijn voor de winkelier om alles terug te moeten betalen, een deel van de dienst is immers al geleverd/gebruikt. Er is voor de winkelier gelukkig nog wel een belangrijk ander nieuw artikel opgenomen in de wet en dat is art 6:230s (lid 4) BW, wat verklaart dat de consument wel een vergoeding verschuldigd is voor het gebruikte stukje van de dienst, mits dit van tevoren duidelijk is vermeld.

De klant moet bijvoorbeeld wel de dagen betalen waarop hij gebruik heeft of heeft kunnen maken gemaakt van het internetabonnement. Je kunt bijvoorbeeld het bedrag voor het jaarabonnement door het aantal gebruikte weken delen, om zo tot een redelijke vergoeding te komen. Deze te betalen bedragen (of de berekenwijze) moeten wel duidelijk gemeld zijn voordat de consument iets bestelt. Daarnaast mogen de kosten niet excessief hoog zijn vastgesteld door de verkoper. Deze regel geldt overigens ook voor de levering van gas, water, elektra etc, maar ook daar zal ik nog op terug komen.

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkel regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten