Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe consumentenwet en herroepingsrecht domeinnamen

Nieuwe consumentenwet en herroepingsrecht domeinnamen

| 2 augustus 2013

Er komt nieuwe consumentenwetgeving aan. De wet Koop op Afstand gaat aanzienlijk op de schop en heeft een aantal grote gevolgen voor online dienstverleners. In december 2013 moeten de regels geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving, waarna verkopers op afstand nog zes maanden de tijd hebben om alles aan te passen. Voor hosters gelden de regels uiteraard ook, mits er sprake is van een consument als klant.

Het wetsvoorstel geeft aan dat er voor de levering van diensten (afgenomen op afstand) ook gewoon herroepingsrecht geldt. Dat is tot zover niets nieuws en gold altijd al. Voor diensten die langdurig lopen zoals levering van gas, telecom, internet  etc, (maar dus ook voor hosting!, cloud ruimte etc.) geldt dat deze overeenkomsten, onder de nieuwe wet, altijd binnen 14 dagen na sluiten overeenkomst kunnen worden herroepen. De klant betaalt dan alleen het gebruikte deel (wel zo eerlijk, maar lastig uit te voeren) en de overeenkomst wordt daarnaast ontbonden. Overigens moet de klant wel verzoeken tot levering binnen die 14 dagen. Doet de klant dit niet, maar levert u toch, dan hoeft de klant helemaal niets te betalen als hij toch van de overeenkomst afziet. Het is dus niet meer zo dat het herroepingsrecht niet meer geldt als er gestart is met levering en dit is dus een aanzienlijke verandering.

Voor diensten die in één keer worden uitgevoerd, zoals het registreren van een domeinnaam, maar ook het leveren van digitale content geldt ook herroepingsrecht, behalve! als:

1: de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
2: de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen binnen de ontbindingstermijn" (volgt uit art 6:230p BW nieuw)

Dat betekent dat de levering van de dienst (registreren en naam zetten domeinnaam) binnen de herroepingstermijn van 14 dagen gedaan moet zijn en dat de klant verklaart heeft van dit herroepingsrecht af te zien als de dienst binnen de termijn wordt uitgevoerd.

Het probleem zit hem in de verklaring. Het is prima voor dienstverleners om een verklaring op te nemen, al dan niet middels opt-in (wat de meest safe manier is) in het bestelproces waarbij de klant aangeeft van het herroepingsrecht af te zien na volledige levering binnen de 14 dagen. Als dienstverleners dit verplichten aan hun klanten, gaat het gewoon goed en kunnen zij zich niet meer beroepen op het herroepingsrecht.

Een bijkomend probleem zit hem nog wel in het feit of de "verklaring" verplicht mag worden, of dat de klant de keuze moet krijgen. Bij een keuze behoudt de klant dus zijn herroepingsrecht en dat is onwenselijk bij de registratie van domeinnamen. De klant kan dan gewoon binnen 14 dagen herroepen ook al is er al geregistreerd, of de registar moet 14 dagen wachten met uitvoeren, maar dat kan niet, omdat de domeinnaam wellicht door een ander geregistreerd gaat worden.

De Memorie van Toelichting spreekt steeds dat de verklaring er gewoon moet zijn, anders heeft de klant herroepingsrecht. Dus je zou het kunnen lezen als" je kunt klanten verplichten een verklaring te laten geven. Doe je dit niet, heeft de klant herroepingsrecht.” Het blijft echter consumentenrecht, dus het is goed mogelijk dat de consument ook hier vrij in moet zijn. Echter is dat iets wat een rechter/of toezichthouder moet bepalen.

Op bovenstaande geldt nog wel een nuance. De uitzondering op het herroepingsrecht (middels verklaring) geldt alleen als de overeenkomst volledig! wordt nagekomen binnen de ontbindingstermijn. Nu is dat bij domeinnamen een lastige zaak, omdat registratie eigenlijk uit 2 componenten bestaat. De registratie (daarvoor is bovenstaande van toepassing) en het beheer, wat in abonnementsvorm is gegoten. Dat laatste mag onder de vernieuwde wetgeving altijd ontbonden worden binnen de termijn van 14 dagen. De klant betaalt dan alleen datgene wat gebruikt is, (bijvoorbeeld twee weken beheer of zoiets) en voor de rest wordt de overeenkomst ontbonden.

De grote vraag welke van de twee zwaarder weegt, omdat bij registratie van domeinnamen beide zaken spelen, maar niet beide kunnen gelden. Althans, dat zou onwenselijk. Is het wenselijk om bijvoorbeeld altijd binnen 14 dagen te kunnen ontbinden en dat dan de domeinnaam weer vrij komt? Al met al lastig en het is even de komende tijd afwachten of de wetgever hier nog op terug komt, de wet is immers nog niet definitief.