Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe richtlijn: Betalen met persoonsgegevens!

Nieuwe richtlijn: Betalen met persoonsgegevens!

| 26 januari 2016

Momenteel ligt er bij de Europese wetgever een interessant voorstel voor een richtlijn in het kader van de “Digital Single Market”. Het voorstel heeft betrekking op “bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud”. Een beetje vaag, maar kort gezegd bestaat het voorstel uit regels die consumenten moeten beschermen wanneer ze digitale producten of diensten afnemen. Denk hierbij aan het kopen van games via Steam, het streamen van muziek via Spotify of het gebruik van Facebook.

Ja, de regels in het voorstel zien ook op het gebruik van Facebook, ook al hoeven consumenten voor de diensten van Facebook geen geld te betalen. Consumenten ‘betalen’ volgens het voorstel namelijk met het verstrekken van persoonsgegevens. Dit klinkt wellicht gek, maar het is wel in lijn met de werkelijkheid. Dergelijke online (sociale media) diensten kunnen slechts ‘gratis’ worden aangeboden omdat er geld verdient kan worden met de persoonsgegevens die verstrekt worden door de consumenten.

De Europese wetgever streeft met dit voorstel naar volledig harmonisatie op dit gebied, lidstaten mogen dan geen afwijkende bepalingen handhaven of invoeren. Het is de bedoeling om een “Digital Single Market”, één digitale markt met dezelfde regels in de Europese Unie, te creëren. Hoewel het voorstel ruim is opgezet, ziet het niet op telecommunicatiediensten, financiële diensten, de gezondheidszorg en kansspelen.

Een moderne richtlijn als deze maakt mij wel enthousiast. Zo wordt er bijvoorbeeld in geregeld dat:

  • tenzij anders overeengekomen, de digitale inhoud direct na het sluiten van de overeenkomst moet worden geleverd;
  • tenzij anders overeengekomen, de te leveren digitale inhoud de meest recente versie van deze digitale inhoud moet betreffen;
  • de bewijslast, met betrekking tot de overeenstemming van de digitale inhoud met de overeenkomst, rust bij de leverancier.

Voorlopig is het slechts een voorstel voor een richtlijn dat ongetwijfeld nog vaak gewijzigd gaat worden. Opvallend is in ieder geval dat de Europese wetgever de consumenten ook goed wil beschermen wanneer zij ‘betalen’ met persoonsgegevens, wat naar mijn mening een goede ontwikkeling is.