Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe wet tegen onredelijke betalingstermijnen

Nieuwe wet tegen onredelijke betalingstermijnen

| 14 juni 2017

Op dit moment gelden er voor bedrijven onderling (B2B) nog geen strenge regels over betalingstermijnen. Als gevolg daarvan dwingen grote ondernemingen (met een sterke onderhandelingspositie) vaak lange betalingstermijnen af bij kleinere toeleveranciers. Vanaf 1 juli 2017 wordt een nieuwe wet tegen onredelijk lange betalingstermijnen van kracht die het MKB moet beschermen.

Huidige situatie met betalingstermijnen

Al in 2011 werd er een Europese richtlijn aangenomen om onredelijk lange betalingstermijnen in B2B-relaties tegen te gaan. Deze Europese richtlijn werd in 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet. Sindsdien geldt als uitgangspunt een betalingstermijn van 30 dagen, maar bedrijven mogen contractueel van deze wettelijke hoofdregel afwijken. De wet biedt in ieder geval ruimte om de betalingstermijn te verruimen tot 60 dagen. Als dat niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de toeleverancier, mag er ook een betalingstermijn van meer dan 60 dagen worden afgesproken.

Omdat er op dit moment contractueel nog vrij veel ruimte is, hebben grote ondernemingen de mogelijkheid om bij kleinere toeleveranciers een lange betalingstermijn af te dwingen. Vanwege de zwakkere onderhandelingspositie van de toeleverancier, worden betalingstermijnen van soms wel 120 dagen of meer overeengekomen.

Veranderingen voor betalingstermijnen per 1 juli 2017

Om het MKB te beschermen tegen onredelijk lange betalingstermijnen, worden de teugels in Nederland vanaf 1 juli 2017 verder aangetrokken. De Nederlandse wet wordt dan strenger dan de Europese richtlijn voorschrijft.

Onder de nieuwe wet mogen grote ondernemingen met MKB-leveranciers géén betalingstermijn afspreken van meer dan 60 dagen. Wordt er toch een langere termijn overeengekomen, dan is deze afspraak ‘nietig’. In dat geval geldt van rechtswege (automatisch) de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Wettelijke rente voor handelstransacties

Betaalt de schuldenaar niet binnen 30 dagen, dan is hij wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. De wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld en staat op dit moment op 8 procent. De vordering op handelsrente is overigens 5 jaar lang afdwingbaar. De leverancier kan dus ook handelsrente vorderen nadat de factuur is betaald of de handelsrelatie is geëindigd.

 

Juridische documenten nodig?

Met de generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw juridische documenten opstellen. U vindt al uw arbeidsrecht, ICT, privacy en andere documenten voor uw onderneming bij JuriDox.