Home / Nieuws & Blogs / Omgaan met de BTW-verhoging, een samenvatting

Omgaan met de BTW-verhoging, een samenvatting

| 26 september 2012

Al diverse keren is de aankomende BTW-verhoging hier besproken. Omdat we toch nog veel vragen krijgen over dit onderwerp, zet ik in deze blog de aandachtspunten op een rijtje. Heel kort gezegd: op alle producten en diensten die u vanaf 1 oktober levert, moet u 21% BTW heffen. Dat mag u eenzijdig doorberekenen, ook als er niets over in het contract staat. En de klant heeft géén opzegrecht als u de BTW-verhoging doorberekent.

Wanneer geldt het nieuwe tarief?

Per 1 oktober wordt het hoge BTW tarief verhoogd van 19 naar 21%. Het lage tarief van 6%, dat geldt voor boeken en levensmiddelen (en nog een paar essentialia) blijft ongewijzigd. U bent als ondernemer verplicht om het 21%-tarief in rekening te brengen bij uw klanten wanneer u producten of diensten levert op of na 1 oktober.

Het gaat om de datum van levering, niet de datum van contractsluiting of van facturatie. Koopt en betaalt iemand vandaag een televisie en levert u deze op of na 1 oktober, dan moet u 21% BTW factureren. Idem voor diensten: sloot u 1 juli een contract voor het maken van een website en wordt deze opgeleverd in november, dan zit op de prijs daarvan 21% BTW en geen 19%.

Wat als ik al vooruit heb gefactureerd tegen 19% BTW?

Heeft u al gefactureerd met 19% BTW, dan moet u nu alsnog het verschil aan BTW incasseren bij uw klant - of dit verschil zelf bijpassen bij uw BTW-aangifte. Want op de dienst of het product zit 21% BTW.

Zit op de aanbetaling ook 21% BTW?

Ook als u werkt met aanbetalingen, geldt op het gehele bedrag de 21% BTW als de dienst afgerond wordt op of na 1 oktober. De aanbetaling betreft immers de dienst die na die datum wordt geleverd.

Alleen als er verschillende diensten zijn, waarvan de een voor en de ander na 1 oktober wordt geleverd, mag u 19% BTW rekenen op de dienst van voor 1 oktober. Denk aan ontwerpen huisstijl (geleverd in augustus) en opzetten website in huisstijl (geleverd in oktober).

Wat als er vooruit betaald is voor een periode voor én een periode ná 1 oktober?

Bij dienstverlening per maand (of jaar) kan het zijn dat er vooruit is betaald voor de periode vóór 1 oktober en de periode vanaf die datum. Denk aan een webhostingcontract dat per 1 januari 2012 voor een jaar ineens is betaald. U moet dit splitsen. Het bedrag deelt u dan door vier, en het kwart dat voor het vierde kwartaal verschuldigd is, wordt nu tegen 21% BTW gefactureerd. Er komt dus voor een kwart van de factuurwaarde ineens 21% BTW in plaats van 19% bij.

Welk tarief geldt er voor domeinnamen?

Een domeinnaam wordt gewoonlijk per jaar vooruit gefactureerd (soms zelfs per twee jaar). Wij denken dat het werk dat hierbij wordt verricht, vergelijkbaar is met service-abonnementen, zoals bij onderhoud aan een lift. De Belastingdienst zegt hiervan dat het gaat om de hoofdprestatie, zoals de jaarlijkse controle van die lift, en niet de periodieke "kleine prestaties" zoals op standby staan voor calamiteiten.

Wij denken dat een domeinnaam hier sterk mee te vergelijken is. Als een domeinnaam is geregistreerd is vóór 1 oktober, dan is er dus geen 21% verschuldigd maar 19%. De verlenging ná 1 oktober is natuurlijk wel onderworpen aan 21% BTW.

Hoe factureer ik als er twee BTW-tarieven van toepassing zijn?

Als u factureert voor diensten die voor én diensten die na 1 oktober zijn geleverd, dan komen er dus twee posten met verschillende BTW tarieven op de factuur. Als uw boekhoudprogramma dat niet aankan, dan is het toegestaan om twee facturen uit te reiken, één voor elke dienst. Ook mag u een eerste factuur voor al het werk tegen 19% BTW uitreiken en daarna een nafactuur voor de correctie van de ene dienst naar 21%.

Heeft u al gefactureerd tegen 19%, dan mag u een extra factuur uitreiken voor het verschil, of op uw volgende factuur (bijvoorbeeld voor het jaar 2013) de BTW voor het vierde kwartaal nafactureren.

Moet ik ook het hoge tarief rekenen bij zakelijke klanten?

De verhoging geldt ook bij zakelijke klanten. Ook hier moet u dus alsnog 21% doorberekenen. Natuurlijk mogen deze zakelijke klanten de hogere BTW aftrekken, dus feitelijk verandert er niets. Maar let wel even op uw standaardteksten in offertes of uw algemene voorwaarden: als daar nog "exclusief 19% BTW" staat dan moet u daar per 1 oktober 21% van maken.

Mag mijn klant opzeggen als ik de BTW verhoging doorbereken?

Uw klanten hebben géén recht van opzegging als u de BTW doorrekent aan hen. De wet staat u expliciet toe om dit te doen, sterker nog de wet verbiedt een contractuele afspraak waarbij de klant mag opzeggen als u de BTW-verhoging doorberekent. Dit geldt zowel bij zakelijke klanten als bij consumentklanten.

Als u nog aanvullende vragen heeft, dan beantwoord ik die graag hieronder.