Home / Nieuws & Blogs / Online-GezondheidsRisicoTest: privacy risico?

Online-GezondheidsRisicoTest: privacy risico?

| 3 januari 2011

Op initiatief van de medisch specialisten van het Bronovo Ziekenhuis is er een online risico-test ontwikkeld. Met behulp van deze test kan een ieder zijn of haar kans op het krijgen van een chronische aandoening of een andere veel voorkomende ziekte nagaan. Op de website wordt geclaimd dat de tester deze test anoniem doet.

Echter, uit de Frequently Asked Questions blijkt dat de gegevens en het daaruit voortkomende profiel worden gekoppeld aan het ingevulde e-mailadres. Omdat de gegevens en de resultaten alleen gekoppeld worden aan het e-mailadres van de tester, wordt er gesteld dat anonimiteit te allen tijde gewaarborgd is.

Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon zijn echter persoonsgegevens. Zo ook een e-mailadres, bijvoorbeeld doordat het adres is gekoppeld aan een ip-adres of (delen van) de naam van de tester bevat.

Als het e-mailadres herleidbaar is tot de tester, dan is er sprake van een persoonsgegevens en is er dus géén sprake van anonimiteit. Mocht u ook een dergelijke test online willen zetten, houd er dan rekening mee dat e-mailadressen meestal persoonsgegevens zijn.