Home / Nieuws & Blogs / Online gokken: het wordt toegestaan!

Online gokken: het wordt toegestaan!

| 20 februari 2019

In Nederland zijn online kansspelen momenteel nog verboden. Op grond van de huidige Wet op de kansspelen is het namelijk niet mogelijk om een vergunning te verlenen of te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen. Maar daar komt verandering in.

Wet kansspelen op afstand

In de zomer van 2016 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel kansspelen op afstand aangenomen. Het heeft vervolgens nog bijna drie jaar geduurd voordat de Eerste Kamer instemde met het wetsvoorstel. Maar gisteren, op 19 februari 2019, heeft de Eerste Kamer uiteindelijk het wetsvoorstel goedgekeurd.

Wat gaat er veranderen?

Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, worden er diverse wetten gewijzigd:

  • Wet op de kansspelen
  • Wet op de kansspelbelasting
  • Enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

In een van onze eerdere blogs hebben wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van online gokken al op een rijtje gezet. Samenvattend komt dit op het volgende neer:

  • Vergunningsplicht: de nieuwe wet maakt de weg vrij voor het aanbieden van online kansspelen, echter alleen als de aanbieder daarvoor een vergunning heeft gekregen van de Kansspelautoriteit.
  • Zorgplicht vergunningshouders: op de vergunninghouders rust daarnaast een uitgebreide zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet er over het bruto spelresultaat een kleine bijdrage betaald worden aan het (Kansspel)verslavingsfonds.
  • Kansspelbelasting: kansspelen op afstand komen onder hetzelfde belastingtarief te vallen als de gewone 'offline' kansspelen (op moment van schrijven: 31,1%). Het oorspronkelijke wetsvoorstel maakte nog een onderscheid hierin, zodat kansspelen op afstand aan een lager tarief (20%) onderhevig waren. Dit onderscheid is dus komen te vervallen.
  • Centraal register uitsluiting kansspelen: er wordt een centraal register uitsluiting kansspelen geïntroduceerd, dat zal worden beheerd door de Kansspelautoriteit. In dit register kunnen risico- en probleemspelers, vrijwillig of onvrijwillig, worden ingeschreven zodat zij worden beschermd tegen kansspelverslaving.
  • Toezicht en handhaving: de Kansspelautoriteit, die belast is met het toezicht en de handhaving, krijgt een aantal nieuwe bevoegdheden. Zoals het recht om anoniem deel te nemen aan online kansspelen en het recht om woningen te doorzoeken.

Wanneer treedt de nieuwe wet in werking?

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben het wetsvoorstel aangenomen. Maar het is nog even wachten tot het moment dat de regels daadwerkelijk gaan gelden. Die datum is vooralsnog niet bekend; het wordt waarschijnlijk ergens medio 2020. Nog even geduld dus. ICTRecht houdt u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.