Home / Nieuws & Blogs / Ook in de ontwerpen voldoende afstand nemen van de merkhouder

Ook in de ontwerpen voldoende afstand nemen van de merkhouder

| 2 maart 2012

Ik heb er inmiddels al meermaals over geblogd: in sommige gevallen is het toegestaan een domeinnaam te registreren (en te gebruiken!) die een merknaam bevat. Voordat het geoorloofd is een merknaam in de domeinnaam te gebruiken moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bij de arbitrageregeling voor .nl domeinnamen hoeft een domeinnaam met een merknaam niet worden overgedragen wanneer:

  • er waren of diensten onder het merk worden aangeboden;
  • op de website die na het intikken van de domeinnaam wordt getoond alleen producten van de merkhouder worden verkocht;
  • de domeinnaamhouder op de website duidelijk vermeldt wat zijn relatie met de merkhouder is;
  • en wanneer de domeinnaamhouder de merkhouder niet belet zijn merk als domeinnaam te gebruiken.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan heeft de domeinnaamhouder een zogenaamd legitiem belang bij de domeinnaam en mag hij de domeinnaam met de merknaam erin gebruiken. Dit legitieme belang heeft de domeinnaamhouder onder de arbitrage-regeling ook wanneer hij, wanneer er nog geen website online staat onder de domeinnaam, kan aantonen dat hij bezig was met de ontwikkeling van een website die onder de domeinnaam zou verschijnen. Uit een recente uitspraak van de arbiter blijkt dat de hierboven genoemde voorwaarden ook belangrijk zijn voor de website die under construction is.

Wat was nu het geval? De domeinnaamhouder, hierna X te noemen, had op 18 maart 2011 de domeinnaam eva-solo.nl geregistreerd. X was voornemens om onder de domeinnaam producten van het merk Eva Solo (een Deense fabrikant van woonaccessoires) te verkopen. Omdat de website nog niet live was had X – die in de veronderstelling was dat hij het merk Eva Solo in de domeinnaam mocht gebruiken – de ontwerpen van de website aan de arbiter overlegd om aan te tonen dat hij een legitiem belang bij de domeinnaam had.

Naar aanleiding van de ontwerpen oordeelde de arbiter echter dat de domeinnaamhouder geen legitiem belang had of kon hebben bij de domeinnaam. Het merk en het logo namen op de ontwerpen een zodanig prominente plaats in dat X daarmee de schijn wekt dat er sprake is van een commerciële band tussen hem en Eva Solo. De mededelingen op de website en in de disclaimer (“Eva-Solo.nl is een onderdeel van Intrec B.V.” en “Intrec B.V. heeft geen enkele relatie met het distributienetwerk van Eva Solo”) werden door de arbiter niet voldoende geacht om deze schijn weg te nemen. Evasolo-by-fonq.nl zou overigens ook niet door deze test komen, maar dat terzijde. Pech dus voor de domeinnaamhouder van eva-solo.nl: hij is de domeinnaam kwijt.

Wanneer hij wel voldoende afstand had genomen van de merkhouder in zijn ontwerpen is het – in mijn ogen – nog maar de vraag of hij de domeinnaam had mogen behouden. Hij belet immers de merkhouder om zijn gehele merk als domeinnaam te gebruiken.

Een les dus voor de toekomst: houd ook in de ontwerpen voldoende afstand van de merkhouder, in de arbitrage procedure krijgt men niet de mogelijkheid de website nog eens aan te passen!