Home / Nieuws & Blogs / Opnieuw bepaalt rechter dat Wet-Van-Dam ook geldt voor reeds lopende contracten

Opnieuw bepaalt rechter dat Wet-Van-Dam ook geldt voor reeds lopende contracten

| 11 april 2013

Ja, de Wet Van Dam geldt ook voor contracten die zijn gesloten vóór inwerkingtreding van die wet. Dat bepaalde met zo veel woorden de rechtbank Overijssel in een recent vonnis tegen sportclub Health City. Al sinds de invoering van de wet roepen dienstverleners dat deze niet geldt voor hun contracten, en dan toch in ieder geval niet voor reeds lopende contracten. En toegegeven, de wetstekst had hier wel wat duidelijker in kunnen zijn. Maar nu met twee vonnissen die allebei zeggen "jazeker" hoop ik dat de discussie wel een beetje klaar is.

Doel van de Wet Van Dam was stilzwijgende verlenging aan banden leggen. Een contract mag nog wel verlengd worden, maar is dan per maand opzegbaar. (Tenzij men expliciet de consument vraagt om verlenging en deze daar 'ja' op zegt.) Op zich duidelijk, maar als je een wet wijzigt die iets zegt over contracten, dan is altijd de vraag wat dat betekent voor contracten die reeds lopen.

Normaal wordt er een overgangsregeling opgenomen in de wet, maar dat was hier niet gebeurd. Of nou ja, soort van, na advies van de Raad van State is de inwerkingtreding van de wet met een jaar uitgesteld. Dat jaar was dan bedoeld als overgangsperiode. Maar slimme juristen bij allerlei instanties meenden toch een verschil te zien tussen een uitgestelde inwerkingtreding en een overgangsregeling. En dus werd de Overgangswet 1965 afgestoft om toch ergens een aanknopingspunt te vinden dat zou bewijzen dat de wet toch níet gold voor bestaande contracten.

Maar deze rechtbank is er snel klaar mee: de bedoeling van de wetgever was zonder twijfel dat de wet gewoon voor alle contracten moest gaan gelden, ook voor bestaande contracten. En die uitstelperiode van een jaar was bedoeld als overgangsperiode en ís dus de overgangsregeling:

Dit geeft betrokkenen een jaar de tijd om zich aan de nieuwe bepalingen aan te passen, hetgeen overgangsrecht overbodig maakt.

En de simpele conclusie:

De wet is van toepassing vanaf 1 december 2011, ook voor lopende overeenkomsten, gelet op de publicatie in het Staatsblad van 30 november 2010.

Daar mag Health City het mee doen.