Home / Nieuws & Blogs / Opnieuw SMS-aanbieder beboet door Consumentenautoriteit

Opnieuw SMS-aanbieder beboet door Consumentenautoriteit

12 februari 2009

Nadat vorige maand boetes van in totaal €85.000,- werden uitgedeeld aan het internetbedrijf OX-2, is het nu Smart Media Services B.V. (SMS B.V.) dat zich de toorn van de toezichthouder op de hals haalde en een boetebedrag van €118.750,- verbeurt. Beide boetes geven een duidelijke bevestiging van het signaal dat de het de Consumentenautoriteit menens is met het aan banden leggen van de louche praktijken waaraan veel aanbieders van SMS-diensten en hun ‘affiliates’ zich schuldig maken.

Welke louche praktijken vraagt u? Wel, SMS B.V. exploiteerde een website waarop spelletjes werden aangeboden waarmee prijzen zouden worden verkregen als men het spel wist te winnen. Wat bleek echter: het spel kon niet worden verloren. Nadat het slachtoffer had ‘gewonnen’ werd hem zijn mobiele telefoonnummer en een bevestiging gevraagd. Daarbij werd de indruk gewekt dat dit nodig was om de prijs in ontvangst te kunnen nemen, maar in werkelijkheid werd het nummer gebruikt om het slachtoffer aan een abonnement op een SMS-spel te binden waar hoge gebruikskosten aan verbonden bleken. Dit alles zonder dat de ‘prijs’ ooit werd geleverd.

Dat dit misleiding en onrechtmatig jegens consumenten is, is voor eenieder evident, maar de concrete overtredingen waar de boete op gebaseerd is, zijn vooral voor niet-ingewijden wellicht minder voor de hand liggend. In het 59 pagina’s tellende boetebesluit wordt vastgesteld dat SMS B.V., en daarbij tevens diens hoofdelijk aansprakelijk gestelde directeurs, maar liefst 11 overtredingen hebben begaan. De meeste daarvan komen neer op het schenden van de informatieverplichtingen waar dienstverleners die op internet actief zijn aan moeten voldoen (als belangrijkste 3:15d en 3:15e BW en 7:46c BW).

Het zal u waarschijnlijk niet meer verbazen dat internetondernemers verplicht zijn om het adres en de identiteit van het bedrijf waarmee zij op het net actief zijn, duidelijk op de website weer te geven, maar wist u ook dat het verplicht is om tevens het KvK-nummer en BTW-nummer te vermelden? Zo gelden er nog meer verplichtingen waar wellicht niet iedereen die er mee te maken heeft aan zal hebben gedacht. Indien u bijvoorbeeld adverteert op internet dient de advertentie tevens ondubbelzinnig aan te geven dat de advertentie van u afkomstig is. Indien u iets verkoopt op internet of daartoe een aanbod doet, dient u de belangrijkste kenmerken van de zaak en de volledige prijs (inclusief BTW, verzendkosten en andere bijkomstigheden) duidelijk aan te geven. Als het gaat om een abonnementsdienst is minimaal vereist aan te geven wat de looptijd zal bedragen, wat het zal kosten en welke betalingstermijnen gelden.

De inbreuken die SMS B.V. maakte op deze verplichtingen kwamen haar duur te staan: ruim €90.000,- boete voor de schending van informatieverplichtingen. De grote hoogte van dit boetebedrag heeft ongetwijfeld veel te maken met de wel zeer misleidende aard van de algehele handelswijze van SMS B.V. Met andere woorden: niet iedere ondernemer die te goeder trouw een BTW-nummer vergeet te vermelden loopt het risico door de Consumentenautoriteit tot een staat van faillissement te worden gebracht, maar dergelijke boetes geven aan dat internetondernemers er verstandig aan doen om vooraf alle zaken goed in te richten, zo nodig met behulp van gespecialiseerde professionals.

Uit het boetebesluit blijkt dat ‘Cowboys’, zoals Marije Hulshof (directeur van de Consumentenautoriteit) ondernemers als de twee directeuren van SMS B.V. noemt, wel grote risico’s lopen. De bestuurders van een B.V. kunnen namelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de boetebedragen, die kunnen oplopen tot €450.000 ,-. Dus mocht u dromen van een flamboyant bestaan aan de Spaanse Rivièra, gefinancierd door met affiliate marketing verdiende ‘paypalpokerdollars’: bezint eer ge begint!