Home / Nieuws & Blogs / OPTA beboet Nuon voor gebruik enquête-contactgegevens bij commerciële telefoongesprekken

OPTA beboet Nuon voor gebruik enquête-contactgegevens bij commerciële telefoongesprekken

5 mei 2011

Energieleverancier Nuon is in april 2011 een boete van 70.000 euro opgelegd voor het overtreden van de telemarketingregels, meldde de OPTA recent. Nuon had consumenten die ingeschreven waren in het Bel-me-niet-register ongevraagd gebeld met een commercieel doel. De enquête waarmee hun gegevens waren verkregen, was geen expliciete toestemming om gebeld te mogen worden hiervoor.

Nuon stelde dat zij contactgegevens van abonnees had gebruikt die via (online) enquêtes Nuon een opt-in hadden verstrekt. Deze abonnees hebben volgens Nuon daarmee uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Nuon om hen te benaderen.

De OPTA merkt echter terecht op dat de verplichting om het Bel-me-nietregister te
raadplegen altijdgeldt. Ook wanneer de contactgegevens zijn verkregen via (online) prijsvragen of enquêtes, waarbij consumenten door het accepteren van de algemene voorwaarden of een privacystatement (impliciet) toestemming geven voor het gebruik van hun contactgegevens. Wanneer de contactgegevens van een abonnee in het register zijn opgenomen, mogen die niet gebruikt worden voor telemarketing.

Pas wanneer de klant expliciet apart heeft ingestemd met gebeld te worden om klant te worden van Nuon, is het toegestaan om buiten het Bel-me-nietregister om te werken. De OPTA geeft daarvoor de volgende vuistregel:

„Uitdrukkelijk‟ betekent in dit verband dat de consument zelf en op eigen initiatief voor iedere afzonderlijke communicatie op bijvoorbeeld een webformulier een kruisje zet of „ja‟ invult of een antwoordkaart invult en terugstuurt. „Ondubbelzinnig‟ betekent dat de consument weet waar hij „ja‟ tegen zegt en dus ten minste bekend moet zijn met de naam van het bedrijf of de organisatie en het onderwerp van het gesprek.

In de enquête waar Nuon gebruik maakt wordt alleen gesproken over de mogelijkheid dat de consument benaderd wordt door „deelnemende bedrijven‟. Dat is voor de OPTA onvoldoende. Je moet op zijn minst weten wie die bedrijven zijn.

Ook het verweer van Nuon dat het callcenter het Bel-me-nietregister had moeten raadplegen of het bestand had moeten schonen, wordt verworpen. Nuon is opdrachtgever voor het telefonisch benaderen en kan dus worden beboet als de wet wordt overtreden.

Nuon krijgt 70.000 euro boete, omdat er 15.965 mensen gebeld zijn in strijd met de wet. Ook moet het bedrijf de consument bij elk gesprek vragen of zij in de toekomst nog eens mogen bellen en inschrijving in het Bel-me-niet-register aanbieden.