Home / Nieuws & Blogs / Opzeggen per mail is legaal

Opzeggen per mail is legaal

| 6 oktober 2011

"Opzeggen kan alléén schriftelijk", zo staat in menig contract. Op zich is dat rechtsgeldig, en de wederpartij zal dan ook een stuk papier moeten opsturen. Recent echter oordeelde de rechtbank Leeuwarden dat opzeggen per e-mail rechtsgeldig is, óók als de voorwaarden voorschrijven dat dit schriftelijk moet gebeuren. Een mooie uitspraak, hoewel de discussie klaar zou moeten zijn als de Wet Van Dam van kracht wordt.

De wet zegt zelf nergens hoe mensen een contract moeten opzeggen. Het enige vereiste is dat je kunt bewijzen dát je de opzegging hebt doen toekomen aan de wederpartij. Maar je mag in het contract afspreken (of in algemene voorwaarden vastleggen) dat mondeling of langs andere weg opzeggen niet is toegestaan.  Dat is legaal.

In deze zaak had de gedaagde zijn abonnement bij Gymnasion opgezegd. Daarbij gold twee maanden opzegtermijn én de eis van schriftelijk opzeggen. De klant had echter per mail opgezegd. Dat was op zich terecht, aldus de rechter:

Naar het oordeel van de kantonrechter dient een dergelijke vorm van opzegging, gelet op de tegenwoordige stand van de communicatie, gelijk te worden gesteld met een schriftelijke opzegging zoals bedoeld op het inschrijfformulier. Vast staat dat Gymnasion genoemde e-mail heeft ontvangen.

De opzegging was echter niet "onmiddellijk" zoals in de opzeggingsmail stond, want er was wél een opzegtermijn van twee maanden afgesproken.

Op grond van de Wet Van Dam wordt per 1 december het wettelijk toegestaan om op te zeggen via hetzelfde kanaal als waarop de overeenkomst is aangegaan. Als je dus per mail een contract kunt sluiten, moet je ook via dat kanaal kunnen opzeggen. Eisen dat men schriftelijk moet opzeggen, is dan verboden.