Home / Nieuws & Blogs / Opzeggen van een overeenkomst. Doet scheiden lijden?

Opzeggen van een overeenkomst. Doet scheiden lijden?

| 4 november 2011

Wat zijn de gevolgen van de opzegging van een overeenkomst? Het antwoord hangt in de eerste plaats af van de overeenkomst zelf. En wat indien jullie hierover niets op papier hebben gezet? Ook dan is er een leidraad, die we u niet willen onthouden.

Wil je van een overeenkomst af, dan is het principe dat de opzeg redelijk en rechtvaardig moet zijn. Op welke manier je een bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen twee bedrijven kunt opzeggen, is daarom afhankelijk van 1) de reden van opzegging en 2) de duur van de overeenkomst.

Dien jij als bedrijf de overeenkomst op te zeggen ten gevolge van een actie van je contractspartij, dan kan de opzegtermijn die jouw bedrijf moet respecteren, kort zijn. Wil jij van je contractspartij af om een reden die geen uitstaans heeft met het gedrag of de kwaliteit van dienstverlening van je contractspartij, dan zal je een langere opzegtermijn moeten respecteren.

De aard van de samenwerking is ook van belang. Werkten jullie al lang samen, dan moet zich dat vertalen in een langere opzegtermijn. Houd ook rekening met volgende factoren:

 • de investeringen die je contractspartij heeft gedaan en die door je opzeg door hen niet meer kunnen worden terugverdiend;
 • de gevolgen van de opzegging voor de continuïteit van je contractspartij (omzetafhankelijkheid, afvloeien personeel);
 • hoe lang je contractspartij nodig zal hebben om zonder kapitaalverlies de aanpassing aan de nieuwe situatie te realiseren;

Voor het bepalen van de minimumduur van de opzeg moet je steeds volgend onderscheid maken:

 • Duurovereenkomst
  1. kijk na welke opzegtermijn de overeenkomst bepaalt
  2. kijk na in de overeenkomst wanneer je de samenwerking mag opzeggen

 

 • Overeenkomst van onbepaalde duur of mondelinge overeenkomst
  • kan op ieder ogenblik worden opgezegd mits opgave van een redelijke opzegtermijn
  • wat is een redelijke opzegtermijn?
   voor ieder jaar waarin jullie hebben samengewerkt, is minstens 1-2 maanden opzeg verschuldigd;
  • vb: stopzetten samenwerking na 5 jaar vraagt om een opzegtermijn van minstens 8 maanden
  • vb: werkten jullie minder dan 2 jaar samen, is toch een opzegtermijn van 3 maanden op zijn plaats

Indien je sneller van de overeenkomst af wil dan redelijk is volgens deze principes kan je aanbieden het contract af te kopen. Leidraad is dan wat je contractspartij nog aan de samenwerking zou kunnen verdienen indien je bedrijf de opzegtermijn wel zou respecteren.

Tot zover de gevolgen van het opzeggen van een bestaande samenwerkingsovereenkomst. Wil je weten wat de gevolgen zijn van het afbreken van vergevorderde onderhandelingen, lees dan hier mijn eerdere blog.