Home / Nieuws & Blogs / Pas bij bevestiging naar algemene voorwaarden verwijzen is te laat!

Pas bij bevestiging naar algemene voorwaarden verwijzen is te laat!

| 19 oktober 2010

De meest gemaakte fout bij contracten sluiten: de algemene voorwaarden niet goed meeleveren. Algemene voorwaarden moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden overhandigd. Gebeurt dat pas later, dan zijn ze eenvoudig van tafel te krijgen door de wederpartij.

Dat de rechter daarmee streng is, laat een recent arrest van het Gerechtshof 's-Gravenhage zien. Hierin werden de algemene voorwaarden voor het eerst genoemd in de brief waarmee de opdrachtnemer bevestigde aan de slag te zullen gaan. En dat was te laat, volgens het Hof.

De opdrachtnemer had erkend dat hij de voorwaarden pas bij deze bevestigingsbrief had meegestuurd, maar stelde dat dat nog precies op tijd was: de opdrachtgever had ze zo nog kunnen lezen en erop kunnen reageren. Maar het Gerechtshof verwijst dat argument naar de prullenbak:

"met de bevestiging door Sibo was de overeenkomst rond en kon [geïntimeerde] niet meer bij de totstandkoming van de overeenkomst de wil uiten om de algemene voorwaarden wel of niet te aanvaarden."

Voeg dus altijd uw algemene voorwaarden bij wanneer u een offerte uitbrengt. Wacht niet te lang: liever ze iets te vroeg gestuurd dan iets te laat.