Home / Nieuws & Blogs / Pas op nepfacturen bij uw octrooiaanvragen

Pas op nepfacturen bij uw octrooiaanvragen

| 22 december 2010

Recent stuurde een klant voor wie wij een octrooiaanvraag hadden ingediend ons een aantal facturen. Die waren direct bij hem binnengekomen in plaats van via ons, dus hij wilde even zeker weten of ze moesten worden betaald. Na één blik op de kleine lettertjes heb ik meteen NEE teruggemaild (inderdaad, met hoofdletters) want dit was geen factuur van een octrooiverlenende instantie maar een vorm van oplichting.

U kent misschien de oude truc waarbij u een fax krijgt van een bedrijvengids met het verzoek uw bedrijfsgegevens even te controleren. Rapporteert u dan een fout (en die staat er altijd in) dan moet u vervolgens vele honderden euro's betalen want daarmee zou u opdracht hebben gegeven tot betaalde vermelding in die gids.

Die truc kennen ze in octrooiland ook. Octrooi krijgen in meerdere landen is een lastige zaak, waarbij vele instanties betrokken zijn. Diverse partijen maken daar misbruik van, door als officiële mededeling uitziende brieven te sturen waarin om betaling van diverse administratieve fees gevraagd wordt. En zeker als dit soort briefhoofden erboven staan, wordt menigeen op het verkeerde been gezet:

Het zogenaamde Register of international patents

of deze:

De World Intellectual Property Database

Dit ziet er misschien heel formeel uit, maar de kleine lettertjes maken duidelijk dat het NIET gaat om een verplichte betaling. Men zal uw patent opnemen in een database waar anderen dan in kunnen zoeken. Nu zijn er diverse van zulke databanken, maar geen van hen vraagt geld aan octrooihouders voor opname. Waarom zouden ze ook? De afnemers van die databanken betalen al - en die verwachten een zo compleet mogelijke dataset om in te zoeken.

Mocht u dus facturen krijgen voor octrooigerelateerde zaken, raadpleeg dan altijd uw octrooigemachtigde voordat u deze laat betalen.