Home / Nieuws & Blogs / Pas op uw broncodes!

Pas op uw broncodes!

| 23 februari 2009

Hoe goed zijn uw contracten voorbereid op het eventuele faillissement van uw licentienemer? Zonder expliciete clausules is het goed mogelijk dat de curator de rechten van de licentienemer doorverkoopt aan een derde. Dat kan gelden voor de licentie zelf, maar ook voor auteursrechten op uitbreidingen op uw software die de licentienemer mocht maken. Dat blijkt uit een recent vonnis tussen twee softwarebedrijven.

Hoe de rechten en plichten in deze zaak precies laggen, bleek zoals wel vaker een flinke puzzel. Het bedrijf GFR had hardware en software ontwikkeld om klimaatregelaars te kunnen besturen. Licentienemer voor Nederland was het bedrijf Wans Beheer. Dit bedrijf had de software van GFR flink aangepast en uitgebreid, en bracht het in die vorm op de markt. GFR leverde de aangepaste software zelf ook uit, onder andere aan het bedrijf Digicontrol. Wans Beheer ging echter in 2002 failliet, waarna de curator (onder andere) alle auteursrechten van Wans Beheer verkocht aan Dejoha. Dejoha maakte bezwaar tegen het gebruik van de aangepaste software door Digicontrol.

Digicontrol en GFR meenden echter dat zij in hun recht stonden. Haar belangrijkste argument was dat in het contract stond dat alle wijzigingen door Wans Beheer "teruggeven" moesten worden bij een dreigend faillissement. De rechter verwerpt dit argument echter. "Teruggeven" gaat alleen over de ter beschikking gestelde kopieën van de software, maar niet over eventuele auteursrechten.

Het licentiecontract bevatte geen verbod op een overdracht door de curator, en regelde ook voor het overige niets voor het geval de afnemer failliet zou gaan. Daarmee was de overdracht door de curator rechtsgeldig.

Hoewel het (hopelijk) onwaarschijnlijk is dat uw klanten failliet zullen gaan, moet u bij het opstellen van het licentiecontract ook rekening houden met onwaarschijnlijke situaties. Pas dus goed op uw broncodes en neem clausules op over de auteursrechtsituatie bij surseance of faillissement.