Home / Nieuws & Blogs / Platformverkoper: controleer DAC7-rapportages!

Platformverkoper: controleer DAC7-rapportages!

| 31 januari 2024

Producten aanbieden op platforms, veel verkopers kunnen niet meer zonder en op het internet zijn dit soort platforms niet meer weg te denken. Er gaat veel geld in om en dat ontgaat ook de Belastingdienst niet. Of eigenlijk, de Belastingdienst is bang dat haar toch wél veel ontgaat, inkomsten van verkopers via platforms zijn vaak onduidelijk voor de Belastingdienst. Daarom zijn de transparantieregels voor platforminkomsten veranderd. Door deze nieuwe regels moeten verkopers goed opletten dat zij geen naheffingen krijgen.

Niet alleen onze eigen Belastingdienst had de angst dat de inkomsten van verkopers via platforms onduidelijk zouden zijn. De Europese Unie (EU) spreekt van “[e]en stijgend aantal complexe situaties in verband met belastingfraude, -ontduiking en -ontwijking” als gevolg van de digitalisering van de economie. Vooral de inkomsten van verkopers via platforms die in een ander land zijn gevestigd dan de verkoper zelf, leveren problemen op voor de belastingdiensten. 

Wat is DAC7? 

Tijd voor de EU om in actie te komen dus. De oplossing? De richtlijn DAC7, voluit Richtlijn (EU) 2021/514 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.  Deze richtlijn bevat onder andere een rapportageplicht voor platformexploitanten en is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). 

Wat zijn platforms?

Volgens DAC7 gaat het bij platforms om software, zoals een website of app, waarmee de gebruikers ervan met elkaar in contact worden gebracht om bepaalde “relevante activiteiten” te verrichten. Zoals een marktplaats waarop meerdere verkopers actief zijn, of een klusjesapp. Software die niet meer doet dan betalingen verwerken, adverteren of gebruikers doorverwijzen is volgens DAC7 geen platform.

Wat is een relevante activiteit?

DAC7 geldt alleen voor transacties die via platforms plaatsvinden binnen een van de volgende vier activiteiten:

a.    verkoop van fysieke goederen;
b.    verhuur van onroerend goed;
c.    verhuur van transportmiddelen, en
d.    persoonlijke dienstverlening. 

DAC7 is dus aardig beperkt in bereik. Zo geldt DAC7 niet voor platforms waarop bijvoorbeeld uitsluitend fysieke goederen verhuurd worden. Verder omvat persoonlijke dienstverlening ook niet alle vormen van diensten. Het gaat daarbij echt alleen om tijdsgebonden diensten waar je als afnemer nog zeggenschap hebt over de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan huis-, tuin-, en keukendiensten en specifieke opdrachten die je iemand laat uitvoeren zoals juridisch advies en boekhouding.

Wat houdt de rapportageplicht in?

Platformexploitanten moeten sinds 1 januari 2023 gegevens verzamelen over nieuwe verkopers die sinds die datum op hun platform actief zijn binnen één of meer van de relevante activiteiten. Dat gaat bijvoorbeeld om identificerende gegevens, maar ook om het aantal transacties en de totale omzet van de verkoper op het platform. Deze informatie moet de platformexploitant doorgeven aan de Belastingdienst. 

Sinds 1 januari 2024 moeten platformexploitanten de bovenstaande gegevens verzamelen van alle verkopers die op hun platform actief zijn binnen één of meer van de relevante activiteiten. Deze moeten uiterlijk 31 januari 2025 gerapporteerd worden bij de Belastingdienst.

Waar moeten verkopers rekening mee houden?

Voordat platformexploitanten deze gegevens doorgeven aan de Belastingdienst moeten zij de verkopers inzage geven. Bij dezen dus een waarschuwing voor alle verkopers op zulke platforms, let goed op als je deze gegevens ontvangt en controleer ze goed. De Belastingdienst zal deze gegevens gebruiken bij het bepalen van heffingen én deze doorgeven aan de belastingdiensten van andere EU-landen. 

Om de rapportage zo goed mogelijk te kunnen controleren is het ook belangrijk de transactiegegevens zelf duidelijk te hebben. Klopt er iets niet, neem contact op met de platformexploitant en zorg ervoor dat de getallen in je eigen aangifte wél kloppen. 

Wij merken ook dat het voor platformexploitanten en verkopers niet altijd duidelijk is wanneer bepaalde software een platform is. Voor vragen hierover kun je ons altijd bereiken. De Belastingdienst heeft ook een kennisdatabank gepubliceerd met veelgestelde vragen.