Home / Nieuws & Blogs / Procedures voor het verkrijgen van .nl domeinnamen met jouw merknaam

Procedures voor het verkrijgen van .nl domeinnamen met jouw merknaam

| 26 juni 2017

De situatie is als volgt: de domeinnaam waar jouw merknaam in verwerkt zit, is geregistreerd door een andere partij. Welke juridische wegen kan je bewandelen om (uiteindelijk) houder te worden van de deze domeinnaam? In deze blogpost ga ik kort in op de twee verschillende procedures voor het verkrijgen van de domeinnaam. Namelijk de gang naar de civiele rechter en de geschillenregeling voor .nl domeinnamen.

Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is een unieke naam op het internet, eigenlijk vergelijkbaar met een adres. Door middel van de registratie van een domeinnaam kun je een website vinden op het internet of krijg je beschikking tot een bepaald mailadres.

Een bepaalde domeinnaam kan maar door één persoon/houder geregistreerd worden. Dit zorgt vaak voor problemen. Zo kan het voor komen dat verschillende merkhouders dezelfde domeinnaam willen hebben. In dat geval geldt als hoofdregel; wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Een goed voorbeeld is het merk Ajax. Het merk van de voetbalclub, brandblussers en schoonmaakmiddelen kunnen prima naast elkaar bestaan omdat zij niet in elkaars vaarwater opereren. Helaas voor de merkhouders van de brandblussers en schoonmaakmiddelen kunnen zij geen gebruik maken van de domeinnaam www.ajax.nl, omdat de merkhouder van de voetbalclub deze eerder heeft geregistreerd.

Daarnaast zijn er ook domeinnaamkapers op de markt, die een domeinnaam met een merk erin registeren met het het voornaamste doel om deze voor een hogere prijs dan de registratieprijs door te verkopen. Dit soort gevallen kunnen zorgen voor geschillen tussen de huidige houder en de merkhouders.

Domeingeschil procedure civiele rechter

Indien er een geschil ontstaat omtrent een .nl domeinnaam, kan je als partij op twee manier een procedure starten. Een daarvan is de gang naar de civiele rechter. Deze procedure kost meestal veel geld en tijd. Dit kan extra duur uitpakken wanneer ook de veroordeling in de proceskosten voor jouw rekening komt, in het geval je de procedure verliest.

Daarnaast is het van tevoren onzeker wat de uitspraak van de rechter zal zijn. Hij kan namelijk beslissen dat de domeinnaam niet overgedragen hoeft te worden, maar alleen de inbreukmakende handeling gestaakt moet worden.

Geschillenregeling voor domeinnamen (WIPO)

Gelukkig is er ook een alternatieve procedure mogelijk, namelijk de arbitrageprocedure van de World Intellectual Property Organization (hierna: “WIPO”). Wanneer het gaat om een .nl domeinnaamgeschil en dit middels een WIPO procedure wordt uitgevochten, moet men de Geschillenregeling voor .nl domeinnamen van de SIDN volgen. In dit document staat omschreven aan welke eisen moet worden voldaan om uiteindelijk tot een uitspraak of een oplossing via mediation te komen.

Deze procedure is (vaak) goedkoper, makkelijker en sneller dan de procedure voor de civiele rechter. Daarnaast kan deze procedure volledig digitaal verlopen. Een nadeel (kan zijn) dat deze procedure verloopt volgens vaste kaders vanuit de WIPO. In plaats van dat een rechter een uitspraak doet, beslist in deze procedure een erkende specialist / geschillenbeslechter.

Voordat er een uitspraak volgt in deze procedure, wordt er een mediator kosteloos ingezet om het geschil op te lossen tussen beide partijen. Wanneer mediation geen uitkomst biedt, doet de geschillenbeslechter een bindende uitspraak. De uitspraak kan maar twee uitkomsten krijgen, namelijk: je wordt wel of geen houder van de domeinnaam.

ICTRecht heeft jarenlange ervaring bij zowel het opeisen als verdedigen van domeinnamen op basis van merkrechten, handelsnaamrechten of andere gronden. Laat je dus deskundig adviseren als je een procedure wilt beginnen, of geconfronteerd wordt met een claim op jouw domeinnaam.

> Bekijk meer domeinnaam adviezen

 

Juridische documenten nodig?

Met de generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw juridische documenten opstellen. U vindt al uw arbeidsrecht, ICT, privacy en andere documenten voor uw onderneming bij JuriDox.