Home / Nieuws & Blogs / Promotionele kansspelen: welke voorwaarden zijn van toepassing?

Promotionele kansspelen: welke voorwaarden zijn van toepassing?

| 23 augustus 2013

In Nederland is het op grond van de Wet op de kansspelen verboden om zonder vergunning (online) kansspelen aan te bieden. Deze vergunningen worden tot op heden slechts aan een beperkt groepje aanbieders verstrekt, te weten de Staatsloterij, Holland Casino en de Lotto. Dit beleid gaat – gelukkig voor de overige kansspelaanbieders – vanaf 1 januari 2015 veranderen, mits de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel kansspelen op afstand aanneemt. Tot die tijd mogen aanbieders zonder vergunning dus geen kansspelen aanbieden. Er is hier echter wel een uitzondering op, namelijk het aanbieden van promotionele kansspelen. In deze blog zal ik de belangrijkste voorwaarden bespreken die van toepassing zijn op aanbieders van promotionele kansspelen.

Gedragscode promotionele kansspelen

Indien u een promotioneel kansspel gaat aanbieden, dient u te voldoen aan de voorwaarden uit de gedragscode promotionele kansspelen. Deze voorwaarden zijn vrij streng te noemen, blijkt uit het zogenaamde ‘nee, tenzij-regime’. Dit laatste wil zeggen dat een promotioneel kansspel eigenlijk niet is toegestaan, tenzij is voldaan aan de voorwaarden uit de gedragscode.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanbieden van een promotioneel kansspel zijn;

 • per product, dienst of bedrijf mag maximaal 1 keer per jaar een promotioneel kansspel worden georganiseerd met maximaal 20 trekkingen;
 • de totale waarde van het prijzenpakket mag maximaal €100.000,- (exclusief kansspelbelasting) bedragen;
 • de maximale deelnamekosten dienen beperkt te zijn tot de communicatiekosten (maximaal €0,45 inclusief btw);
 • het kansspel mag uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen;
 • spelers onder de 18 jaar hebben toestemming nodig om aan het kansspel deel te nemen;
 • De reclame voor het kansspel mag niet misleidend zijn en geen valse verwachtingen wekken;
 • Er dienen specifieke algemene (spel)voorwaarden te worden opgesteld en kenbaar te worden gemaakt aan de deelnemers.

Klein promotioneel kansspel

Indien u niet kunt/wilt voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, is er nog een alternatief: het aanbieden van een klein promotioneel kansspel. De regels omtrent deze vorm van kansspelen zijn wat soepeler, maar de hoogte van prijzen of premies zijn beperkter:

 • de totale waarde van de prijzen of premies mag ten hoogste € 4.500,- bedragen;
 • de maximale deelnamekosten mogen enkel bestaan uit de communicatiekosten en mogen niet hoger zijn dan  €0,45 inclusief btw;
 • het kansspel mag uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen;
 • spelers onder de 18 jaar hebben ook hier toestemming nodig om aan het kansspel deel te nemen;
 • er hoeven geen specifieke algemene (spel)voorwaarden te worden opgesteld;
 • er is geen limiet voor het aantal aanbiedingen/trekkingen per jaar, zolang de totale waarde van de prijzen of premies per promotioneel kansspel ten hoogste € 4500,- bedraagt;

Indien u vragen hebt over (promotionele) kansspelen of hulp nodig heeft bij het opstellen van algemene spelvoorwaarden, kunnen wij u hierbij uitstekend van dienst zijn.