Home / Nieuws & Blogs / Rechter nu ook in de cloud

Rechter nu ook in de cloud

| 29 juli 2014

Sinds kort is het mogelijk om geschillen online uit te vechten via de href="http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/eKantonrechter/Pages/default.aspx">eKantonrechter. Eerst was deze manier van geschilbeslechting enkel toegankelijk voor burgers onderling. Nu is het ook voor bedrijven href="http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Online-rechtszaak-via-ekantonrechter-nu-ook-voor-bedrijven.aspx">mogelijk om hun geschillen online te beslechten.

Natuurlijk zijn veel zaken te ingewikkeld om online te behandelen. Enkel zaken die gaan over wonen, werken en winkelen worden behandeld. Daarnaast mag de waarde van het contract waar het geschil over gaat maximaal € 25.000,- zijn.

Als u twijfelt of u gebruik kunt maken van de eKantonrechter, dan kunt u toch online een zaak starten. De eKantonrechter zal het aangeven als uw zaak niet online behandeld kan worden. U hoeft pas href="http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-sector-Kanton.aspx">griffierechten te betalen nadat de zaak is toegelaten.

Het voordeel is dat u alles online kunt volgen. Net zoals bij de ‘gewone’ Kantonrechter bent u niet verplicht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat bij de simpele geschillen. Verder volgt er al binnen 8 weken een uitspraak van de rechter. Let op! Er is geen hoger beroep mogelijk als u het niet eens bent met de uitspraak.

De zaak zal overigens niet geheel online behandeld worden, de zitting zal offline plaatsvinden in Rotterdam of ‘s-Hertogenbosch. Bekijk de hele procedure href="http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/eKantonrechter/Procedure/Pages/default.aspx">hier.