Home / Nieuws & Blogs / Rembours als verzendoptie of betaaloptie: wat is wijsheid?

Rembours als verzendoptie of betaaloptie: wat is wijsheid?

| 20 maart 2015

De optie rembours wordt door webwinkeliers wisselend gebruikt: de een ziet het als een verzendoptie terwijl de ander het als achteraf betaalmogelijkheid gebruikt. Mag dit eigenlijk? En zo ja, wat is verstandig?

De rechtbank Utrecht heeft in november 2012 bepaald dat rembours als (achteraf) betaalmogelijkheid mag worden gebruikt. Dat er extra kosten voor gerekend worden aan de consument vond de rechter niet bezwaarlijk genoeg om anders te oordelen.

Maar is het ook verstandig om rembours als (achteraf) betaalmogelijkheid aan te bieden aan de consument?

De wet (voor de liefhebber: art.6:230r lid 1 BW) zegt namelijk dat de webwinkelier alle kosten moet terugbetalen aan de consument indien deze de bestelling retourneert, met inbegrip van de leveringskosten.

Dit betekent dus dat de webwinkelier (indien hij rembours als betaaloptie aanbiedt) ook de volledige kosten van het verzenden onder rembours moet terugbetalen aan de consument . Dit is natuurlijk niet wenselijk en een dure grap.

Het zit iets anders indien rembours als verzendoptie wordt gebruikt: de webwinkelier moet dan namelijk wel de leveringskosten terugbetalen aan de consument (indien hij de gehele bestelling retourneert), maar dat is slechts tot het bedrag van de verzendkosten via de door de webwinkelier aangeboden reguliere verzendwijze.

Stel dus dat de reguliere verzendwijze bij de webwinkelier € 3,95 kost, dan zal hij ook maar € 3,95 aan de consument moeten terugbetalen indien deze heeft gekozen voor verzending onder rembours. Hij hoeft dus niet de volledige kosten voor het verzenden onder rembours (bijvoorbeeld €9,95) te vergoeden aan de consument.

Dat scheelt nogal. Bovendien: indien de webwinkelier de reguliere verzendwijze gratis aanbiedt, hoeft hij zelfs in het geheel niets te vergoeden als de consument voor rembours heeft gekozen.

Daarnaast is er nog een ander gekkigheidje in de wet: art.6:230r lid 2 BW bepaalt namelijk dat terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel moet geschieden als de consument in eerste instantie had betaald. Ik zie de webwinkelier al langsgaan bij de consument indien deze onder rembours cash had betaald.

Kortom: ik adviseer om rembours als verzendwijze te gebruiken en niet als (achteraf) betaalmogelijkheid.