Home / Nieuws & Blogs / Respecteert TomTom uw privacy?

Respecteert TomTom uw privacy?

| 15 maart 2012

TomTom weet veel van u. Het apparaatje in uw auto kent je adres en de laatst gereden routes. Maar wat weet u eigenlijk van TomTom? En vooral van wat TomTom met die gegevens doet?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald individu. Het bekendste voorbeeld is iemands naam of adres. Maar aan een foto is iemand ook te herkennen. Een foto is dus net zo goed een persoonsgegeven. En het houdt niet op bij zulke feitelijke gegevens: gegevens die een waardering over een bepaalde persoon inhouden, bijvoorbeeld een beoordeling van diens manager, kan ook een persoonsgegeven zijn.

Ook geolocatiegegevens die gekoppeld kunnen worden aan een persoon zijn persoonsgegevens. Verkopers van navigatiesystemen verzamelen gegevens over het gebruik van het apparaat en de gereden routes. Die gegevens geven een indringend beeld van iemands gedrag. De Nederlandse privacywet vereist daarom dat u toestemming moet geven nadat de aanbieder van uw navigatiesysteem u correct en volledig heeft geïnformeerd over wat het met deze gegevens doet.

Het College Bescherming Persoonsgegevens besliste begin 2012 dat het Nederlandse bedrijf TomTom de gebruikers van zijn apparaten onvoldoende informatie geeft. U weet immers niet wat het bedrijf precies doet met de gegevens die het verzamelt van de gebruikers van de apparaten.

Via de offline apparaten verkrijgt TomTom historische geolocatiegegevens op het moment dat de gebruiker contact maakt met de servers van TomTom. Via de online versie en de smartphone applicatie verkrijgt TomTom realtime geolocatiegegevens, via de online versie ook historische gegevens.

Voor het verwerken van realtime gegevens op de online apparaten en smartphones, om bijvoorbeeld gerichte file-informatie te kunnen geven, vraagt TomTom de gebruikers echter geen afzonderlijke toestemming, wat in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op haar website bericht de toezichthouder (CBP) dat TomTom heeft toegezegd de toestemmingsvraag en de bijbehorende informatie nog dit voorjaar op alle apparaten uit te breiden en te preciseren. TomTom moet er dus aan geloven, aan de Wet op de privacy!

Update: (20 maart) TomTom heeft de eis van het CBP ondertussen ingewilligd en geeft haar gebruikers nu tekst en uitleg. Ook vraagt TomTom nu - zelfs bij de smartphone Navigatie App - om toestemming voor de verwerking van uw gegevens, zoals voorgeschreven!