Home / Nieuws & Blogs / Risico’s van het niet voldoen aan regelgeving door webshops

Risico’s van het niet voldoen aan regelgeving door webshops

| 2 november 2017

Dat winkelen via het internet niet altijd goed gaat, is bekend. Consumenten worden bijvoorbeeld niet gewezen op hun rechten of kunnen deze rechten in de praktijk niet uitoefenen. Soms worden ze zelfs opgelicht door frauduleuze webshops. Om consumenten te beschermen moeten webshops onder andere voldoen aan de regels van de Wet Koop op Afstand. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

Ook is deze week bekend geworden dat justitie zich gaat bezighouden met de strafrechtelijke kant, namelijk oplichting bij internetaankopen. Wat zijn de gevolgen van het toezicht door de ACM en justitie? Wordt er echt gehandhaafd of blijft het bij een waarschuwing?

Handhaving door de ACM

Voor webshophouders gelden op grond van de Wet Koop op Afstand verschillende informatieplichten. Je moet informeren over allerlei zaken zoals het herroepingsrecht, levering en betaling. Hierdoor wordt de consument op de hoogte gebracht van zijn rechten. Naast de plicht om (correct) te informeren, moet de webshop zich natuurlijk ook houden aan deze informatieplichten. Informeer je niet, onjuist, of wijk je in de praktijk af van je informatieplichten dan kan de ACM een waarschuwing geven of juridische middelen inzetten zoals boetes of dwangsommen opleggen.

Boetes voor overtreden consumentenwetgeving

De ACM houdt het niet alleen bij waarschuwingen, maar legt de boetes en dwangsommen ook daadwerkelijk op. De ACM is ook strenger gaan toezien op de naleving van de regels door webshops. Dit gaat gepaard met hoge boetes. Het boetemaximum is per 1 juli 2016 verhoogd van 450.000 naar maximaal 900.000 euro per overtreding, of 1% van de totale jaaromzet van de overtreder. Bij oneerlijke handelspraktijken kan de boete zelfs oplopen tot 10% van de totale jaaromzet van de overtreder.

Vooral in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 heeft de ACM meerdere webshops boetes opgelegd vanwege het niet voldoen aan de informatieplichten. De hoogte van de boetes varieerden van tienduizenden euro’s tot in de tonnen. Het zijn niet alleen grote webshops die beboet worden, ook de kleinere, minder bekende webshops krijgen boetes opgelegd.

Handhaving door justitie

Deze week is bekend gemaakt dat ook justitie zich gaat bezighouden met het aanpakken van webshops die verdacht worden van internetoplichting. Het Openbaar Ministerie werkt hiervoor samen met twaalf betaaldiensten om rekeningen van verdachte webshops te blokkeren. Het plan is dat de politie na drie aangiftes van internetoplichting de betaaldiensten zal inlichten en die kunnen op hun beurt de rekening van de desbetreffende webshop blokkeren.

Hierbij vind ik het wel belangrijk dat de politie eerst goed onderzoek doet naar de afkomst van de aangiftes om te voorkomen dat betrouwbare webshops het slachtoffer worden van onredelijke aantijgingen. Hoe de betrokkenheid van justitie in de praktijk zal uitpakken moeten we nog even afwachten, maar het is een positief gegeven op het gebied van consumentenbescherming.

Aan de slag

Natuurlijk kan de houder van een webshop of online platform zelf ook bijdragen aan een veilig en eerlijk koopklimaat. Zo is Marktplaats afgelopen week in het nieuws gekomen met betrekking tot de bescherming van de gebruikers van het platform. Marktplaats gaat de dienst ‘’Gelijk Oversteken’’ introduceren. De koper stort het geld op een derdenrekening. De verkoper krijgt het geld pas zodra de koper heeft aangegeven dat het artikel binnen is. Hierdoor vervallen de risico’s voor de koper en verkoper bij betaling en verzending van artikelen. De verwachting is dat door ‘’Gelijk Oversteken’’ het vertrouwen in de dienst zal stijgen.

Kortom, wil je als webshophouder boetes voorkomen? Zorg er dan voor dat je voldoet aan je informatieplichten en verstrek voldoende en juiste informatie over jouw producten of dienstverlening. Zo bevorder je ook nog eens tevreden consumenten.

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkelregelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Vraag een webshopscan aan of maak zélf uw juridische documenten met onze generatoren