Home / Nieuws & Blogs / Ruzie om een database met klantgegevens

Ruzie om een database met klantgegevens

| 27 juli 2015

Flavourites en Strada Concordia hebben een conflict over een databank met klantgegevens in de rechtbank uitgevochten. Nadat partijen uit elkaar zijn gegaan is er onduidelijkheid ontstaan over de betreffende databank. Flavourites claimt dat de databank van haar is en is daarom niet blij dat Strada Concordia deze databank, ook na beëindiging van hun onderlinge samenwerking, nog gebruikt voor het benaderen van klanten. Wat was er nou aan de hand?

Flavourites Holding exploiteert op haar website een overzicht van bij haar aangesloten webshops. Hierbij heeft zij een databank opgebouwd met e-mailadressen van deze webshops.

Samen met Strada Concordia heeft Flavourites de onderneming ‘The Happy Few’ opgericht. Onder deze naam exploiteren partijen gezamenlijk het online warenhuis Flavourites Store. Via dit warenhuis konden de bij Flavourites Holding aangesloten webshops hun waren aan de man brengen. Volgt u het nog?

Eind 2014 heeft Strada aan Flavourites Holding te kennen gegeven te willen stoppen met The Happy Few. Partijen zijn het echter niet eens geworden over de voorwaarden van de opzegging. Daarop heeft Strada zelfstandig besloten de e-mailadressen uit de databank van de Flavourites Store te gebruiken om haar eigen nieuwe platform aan te kondigen: Knijter. Dat vond Flavourites op z’n zachts gezegd niet leuk, sterker nog, dat was genoeg reden om naar de rechter te stappen.

Strada beargumenteerde bij de rechter dat ze geen gebruik heeft gemaakt op de databank van de Holding, maar van de databank van de Store (waar ze zelf immers mede-eigenaar van was). Want, zo stelt Strada, er zijn slechts e-mailadressen gebruikt die eerder voor een mailing door de Store zijn gebruikt én waarop door bij de Store aangesloten webshops, gereageerd is. Jammer genoeg heeft de rechter zich niet uitgesproken over de vraag of de Store nu eigenaar is geworden van deze databank. Het aangespannen kort geding bood daar geen ruimte voor. Wellicht dat een eventuele verdere procedure dat wel doet.