Home / Nieuws & Blogs / Secundaire tickethandel krijgt gedragscode

Secundaire tickethandel krijgt gedragscode

| 27 november 2009

De European Union Secondary Ticketing Association (EUSTA) heeft, in samenwerking met de Consumentenautoriteit en het Ministerie van Economische zaken, een gedragscode in het leven geroepen om misstanden op de secundaire ticketmarkt tegen te gaan. Aangesloten marktpartijen komen in aanmerking voor een keurmerk als zij zich conformeren aan de gedragsregels die zijn opgesteld. Op deze wijze hopen de initiatiefnemers meer bescherming aan consumenten te kunnen bieden dan nu het geval is en de ticketmarkt transparanter te maken.

Naast een aantal algemene bepalingen waar webwinkels sowieso wettelijk aan moeten voldoen (m.b.t. persoonsgegevens, het bestelproces, een deugdelijke klachtenprocedure e.d.), bevat deze gedragscode een aantal specifieke bepalingen. Belangrijke do’s en don’ts van de gedragscode op een rijtje :

DO’s:
Informatieplicht Bij het aanbieden van de kaartjes op de site moet vermeld staan dat de verkoop voor het evenement via de officiële verkoopkanalen is begonnen.
De oorspronkelijke prijs van de toegangskaarten moet erbij staan of er dient duidelijk worden gemaakt dat het om doorverkoop gaat. In het laatste geval moet de consument gewezen worden op de mogelijkheid de oorspronkelijke prijs op te vragen.

Plaatsbepaling Als wederverkoper van tickets dien je al voor de bestelling de plaatsbepaling van het toegangskaartje kenbaar te maken. Het moet voor de consument duidelijk zijn op welke plaats hij recht heeft.

Garantie Als de overeenkomst niet wordt nagekomen of het toegangsbewijs geeft geen toegang aan het evenement (wat niet te wijten is aan de koper) dan dient de koper 120% van de overeengekomen prijs terug te krijgen. In het geval het evenement niet doorgaat krijgt de koper 100% terug van de overeengekomen prijs.

Voorwaarden Ieder aangesloten lid neemt de algemene levervoorwaarden van EUSTA integraal over op zijn website.

DON’Ts:
Misleidende informatie De indruk wekken een officieel verkooppunt te zijn van een evenement of beweren dat de toegangskaarten bij de primaire verkoopkanalen zijn uitverkocht is niet toegestaan.

De leden hebben tot 1 januari 2010 de tijd om hun bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de gedragscode. De gehele gedragscode kunt u hier lezen.

Wetsvoorstel
In de tussentijd wordt er in de Tweede Kamer druk vergaderd over het initiatiefwetsvoorstel ‘doorverkoop toegangskaarten’. SP-kamerlid Gerkens en CDA-kamerlid van Vroonhoven willen dat er geen winst meer mag worden gemaakt met het doorverkopen van toegangskaarten. Zij hopen op deze wijze woekerwinsten tegen te gaan . Uit een op 23 november verschenen onderzoek van de Universiteit van Groningen wordt echter het beeld van woekerwinsten en louche handelaren bijgesteld. Volgens de onderzoekers zijn er in Nederland geen dominante partijen die de markt ontwrichten, en komt slechts 3,7% van de toegangskaartjes op de secundaire ticketmarkt terecht.