Home / Nieuws & Blogs / SEPA: we blijven in het stenen tijdperk

SEPA: we blijven in het stenen tijdperk

| 20 november 2013

Per 1 februari 2014 is het dan eindelijk zo ver. We hebben vanaf die datum met Single Euro Payments Area (SEPA) te maken. De Nederlandse regels rondom (automatische) incasso gelden dan niet langer. Is dit erg? Je zou denken van niet, want in Nederland hanteren banken nog regels die een papieren machtiging met een natte handtekening voorschrijven.

Maar helaas. We komen met SEPA geen stap verder. De banken willen met de invoering van SEPA nog steeds een machtiging op papier. De zogenaamde “E-mandate” wordt door de banken pas medio 2015 verwacht. Tot die tijd zullen bedrijven allerlei papieren machtigingen met handtekeningen moeten verzamelen om binnen de regels van de banken te blijven.

Ik vind het onvoorstelbaar dat heel Nederland aan het digitaliseren is met; facturen, loonstroken, vergunningen, verzekeringspolissen etc. Maar de digitale machtiging; nee, daarvoor moeten we wachten op het E-mandate systeem van de banken. Dit terwijl de we in Nederland en ook in andere Europese landen een wettelijke basis hebben voor een rechtsgeldige elektronische machtiging.

Sinds een paar jaar is er namelijk wetgeving die er voor zorgt dat een elektronische onderhandse akte dezelfde bewijswaarde heeft als een papieren onderhandse akte. Een onderhandse akte is niet meer dan een tekst met een handtekening. Vergelijkbaar met een machtiging. Bovendien hebben we al 10 jaar wetgeving voor een elektronische handtekening. De techniek bestaat en hoeft niet alleen door banken geleverd te worden. Dus waar wachten we op?

We wachten op medewerking van de banken. Een automatische incasso is een bankproduct en wordt (in een samenwerkingsverband) beheerd door de banken. De huidige wetgeving gaat ons dan ook niet helpen om de elektronische machtiging voor automatische incasso’s mogelijk te maken. Het gaat immers om een product van de bank, waar de bank voorwaarden aan mag verbinden.

Wat zijn de gevolgen als u toch elektronische machtigingen verzamelt?

Op dit moment wordt het gebruik van elektronische machtigingen gedoogd. U loopt wel het risico dat een debiteur, na het afgeven van een elektronische machtiging, een melding van een onterechte incasso (MOI) bij de bank indient. Een debiteur heeft dan 13 maanden de tijd om de MOI in te dienen. Kortom, u loopt al die tijd het risico dat het ontvangen geld wordt teruggeboekt. Overigens is het niet zo dat in geval van een MOI de verplichting tot betaling komt te vervallen. U zult alleen op andere wijze achter uw geld aan moeten.

In de volgende nieuwsbrief van ICTRecht (december) ga ik verder in op het bewaren van machtigingen. Daarnaast zal ik ingaan op de vraag of u nog iets heeft aan uw huidige (papieren) machtigingen. Onder SEPA worden immers nieuwe inhoudelijke eisen gesteld aan de papieren machtiging.