Home / Nieuws & Blogs / Softwarebouwer is niet verantwoordelijk voor content of voor (niet-)functioneren met nieuwe software

Softwarebouwer is niet verantwoordelijk voor content of voor (niet-)functioneren met nieuwe software

| 7 april 2014

Afgelopen week heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen in een geschil tussen een webwinkel en een reclamebureau. Een must-read voor zowel afnemers als leveranciers van online producten en diensten. In deze zaak was de webwinkel niet tevreden met de dienstverlening door het reclamebureau en wenste het niet over te gaan tot betaling van facturen, en eiste bovendien schadevergoeding. Het reclamebureau meende aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, en eiste betaling van de facturen plus schadevergoeding. Partijen twisten vervolgens over wie waarvoor verantwoordelijk was, en wie wat moest betalen. Het reclamebureau trekt in dit geval aan het langste eind, en de webwinkel moet betalen. Het arrest geeft maar weer eens aan dat het verstandig is om altijd goede afspraken te maken. Op mijn LAWFOX website bespreek ik dit arrest inhoudelijk.