Home / Nieuws & Blogs / Sony neemt "niet aanklagen"-clausule op in algemene voorwaarden

Sony neemt "niet aanklagen"-clausule op in algemene voorwaarden

| 15 september 2011

In de vernieuwde algemene voorwaarden voor het PlayStation Network is een clausule opgenomen waarin staat dat gebruikers akkoord gaan Sony niet aan te klagen in het geval van een geschil, meldde NU.nl vanochtend. Het weblog Kotaku ontdekte de clausule in de nieuwe voorwaarden, waarmee het bedrijf alle gebruikers van het netwerk over wil zetten naar haar nieuwe internationale divisie. De gebruiker moet "agree to seek resolution of the Dispute only through arbitration" aldus de nieuwe voorwaarden. En men moet tevens verklaren nimmer aan een massaclaim (class action lawsuit) tegen Sony mee te zullen doen over gebruik van PSN.

De clausule is een logische reactie op een recente uitspraak van de US Supreme Court. In april besliste dit Hooggerechtshof namelijk dat naar Amerikaans recht een arbitrageclausule altijd mogelijk is. De federale wet bepaalt namelijk dat arbitrageclausules rechtsgeldig zijn tenzij ze te eenzijdig zijn geformuleerd. Daarmee werd een specifieke Californische wet ongeldig verklaard die arbitrage verbiedt tenzij de consument altijd het recht heeft om ook naar de rechter te stappen.

Dit arrest was voor Amerikaanse bedrijven een opsteker, omdat ze hiermee massaclaims kunnen voorkomen. Een massaclaim kan immers alleen worden gebracht als men massaal naar de rechter stapt, en wie niet naar de rechter mag, kan dat natuurlijk niet. Voor Sony is de angst voor massaclaims reëel, zie het debacle rond de PSN hack en eerder de Other OS-removal die beiden tot class actions leidden.

Met deze voorwaarden hoopt Sony toekomstige massaclaims te kunnen blokkeren. Naar Amerikaans recht zou dit goed mogelijk kunnen zijn, gezien de uitspraak van de Supreme Court.

Naar Nederlands recht ligt dat anders: een verplichte arbitrage staat op de zwarte lijst van algemene voorwaarden die altijd verboden zijn. Men moet een consument te allen tijde een maand of meer geven om te beslissen alsnog naar de rechter te willen.

Natuurlijk, Sony zal stellen dat haar voorwaarden Amerikaans (Californisch) recht van toepassing verklaren, maar dat zal haar in Nederland niet helpen. Onze wet bepaalt namelijk dat een Nederlandse consument zich altijd kan beroepen op de bescherming uit de wet (artikel 6:247 BW). Men kan dus bij de Nederlandse rechter de clausule vernietigen en dan schadevergoeding vorderen. Ik ben benieuwd of iemand dat nu ook eens een keer werkelijk gaat doen.