Home / Nieuws & Blogs / "Speltip 1": Eis afgifte van bewijs

"Speltip 1": Eis afgifte van bewijs

| 18 februari 2014

De uitkomst van een juridische procedure valt of staat vaak met feiten. Je kunt namelijk van alles eisen, maar zonder die eis te rechtvaardigen met bewijs vang je al gauw bot. Het is daarom belangrijk om – voordat je een procedure wilt beginnen – de mogelijke bewijsmiddelen in kaart te brengen. Als je die bewijsmiddelen voor handen hebt, is dat vaak wel te doen. Maar als een andere partij de stukken heeft en je er niet zelf over kan beschikken, dan is dat een stuk lastiger. De wet heeft daar gelukkig een oplossing voor: het recht op inzage. Op grond van dat recht kan je voor of tijdens een juridische procedure afgifte vorderen van “bepaalde bescheiden”. Ook databestanden kunnen op grond van dit recht worden gevorderd. Je zult begrijpen dat dit recht in onze huidige informatiesamenleving meer en meer wordt ingeroepen. En vaak terecht: "Speltip 1: Eis afgifte van bewijs". Op LAWFOX.nl geef ik uitleg over dit recht op afgifte (bewijsbeslag).