Home / Nieuws & Blogs / Staatsloterij schuldig aan misleidende reclame

Staatsloterij schuldig aan misleidende reclame

| 31 mei 2013

Het gerechtshof in Den Haag href="http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=CA0587&u_ljn=CA0587">oordeelde deze week dat de Staatsloterij zich tot 1 januari 2008 schuldig heeft gemaakt aan misleiding van haar deelnemers. Deze zaak was door de Stichting Loterijverlies namens ongeveer 23.000 ‘gedupeerden’ aangespannen. Dit alles naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar in oktober 2007, waarin de misleidende praktijken al werden belicht.

Prijzen op niet-verkochte loten /> In de categorie ‘grotere prijzen’ (bijvoorbeeld van €50.000 en €100.000) trok de Staatsloterij prijzen uit de verkochte en niet-verkochte loten. Dit laatste had de Staatsloterij volgens het hof moeten melden in haar reclame-uitingen. De grotere prijzen werden dus niet uit 3 miljoen (verkochte) loten getrokken, maar uit ongeveer 21 miljoen (verkochte + niet-verkochte) loten.

De Staatsloterij is de mening toegedaan dat haar mededelingen niet als misleidend zijn aan te merken en laat daar een fraai staaltje kansberekening op los:

Bij trekking van 20 prijzen uit 3 miljoen loten is de winkans (20: 3.000.000 =) 0,00000667 % en bij trekking van 20 prijzen uit bijvoorbeeld 21 miljoen loten is de winkans (20: 21.000.000 =) 0,000000953 %, dus 7 keer zo klein. In beide gevallen zijn de kansen echter zo miniscuul dat het verschil geen effect kan hebben op de aankoopbeslissing.

Een argument van niks volgens het hof. Partijen waren het er namelijk al over eens dat het meedoen aan de Staatsloterij niet gebeurt op basis van kansberekening, maar op basis van gevoel over de winkans. Het hof hierover:

Dat gevoel is aanzienlijk positiever bij een loterij met 20 prijzen/winnaars uit 3 miljoen loten dan bij een loterij met 20 prijzen/winnaars uit 18-21 miljoen loten of, wat ongeveer hetzelfde is, 3 of 4 prijzen/winnaars uit 3 miljoen loten. Hieraan doet niet af dat de winkansen in beide gevallen miniscuul zijn.

Misleiding /> De vordering van de Stichting Loterijverlies is op artikel 6:194 (oud) BW gebaseerd en ziet op openbare, aan het publiek gedane mededelingen. Bij de vraag of het gaat om misleiding in de zin van dit artikel, dient volgens het hof te worden uitgegaan van ‘’de vermoedelijke verwachting van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de mededeling zich richt of die zij bereikt.’’

Gezien het feit dat betreffende reclame-uitingen ‘’onjuist althans onvolledige informatie verschaft over de winkans’’, aldus het hof, acht zij de reclame wel degelijk misleidend. Daarbij achtte het hof de onderbouwing van de Staatsloterij dat haar mededelingen niet misleidend zijn, ontoereikend.

Schikking /> De Stichting Loterijverlies is uiteraard blij met de uitspraak en zet nu in op een schikking.

Onze eis is bekend. Bij de stichting hebben zich 26 duizend mensen aangesloten. Dat is 12,50 per maand, twaalf maanden per jaar en dat maal acht. Dat is 1200 euro per klant. Dat gaat dus om ruim 31 miljoen euro. Er zijn in totaal 1,4 miljoen vaste spelers die zijn gedupeerd en waarvan een deel zich mogelijk aansluit. We zullen de Staatsloterij dan ook zeker niet sparen. Daar hebben ze ons ook geen goede reden voor gegeven de afgelopen jaren. Ze hebben zich de afgelopen jaren hautain en arrogant gedragen. We waren maar een clubje zeikerds. Maar de kaarten liggen nu anders.

Aldus href="http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/28/staatsloterij-misleidde-deelnemers-gedupeerden-eisen-inleg-terug/">de woordvoerder van de Stichting.