Home / Nieuws & Blogs / Startup tips! (deel 2: intellectueel eigendom)

Startup tips! (deel 2: intellectueel eigendom)

| 24 juni 2014

Een goed begin is het halve werk! Maar wat is goed en wat is fout? Dat is wel een hele absolute levensvraag om op een doordeweekse dag in een blog te beantwoorden. Dit ben ik ook niet van plan maar voor beginnende clouddienstverleners heb ik wel een paar goede tips. De tips zijn bedoeld om vragen van klanten ten aanzien van de continuïteit en veiligheid te kunnen beantwoorden. Want naarmate je als clouddienstverlener grotere klanten krijgt zullen vragen als ‘Wat gebeurt er met de dienst als jij in financiële problemen komt?’ en ‘Waar wordt mijn data opgeslagen en hoe veilig is dat?’. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het zaak vroeg maatregelen te nemen.

In deze blogserie behandel ik verschillende onderwerpen waar een beginnende clouddienstverlener aandacht aan zou moeten besteden. De onderwerpen zijn (i) keuze rechtsvorm, (ii) Intellectueel eigendom (iii) privacy en security en (iv) contracten en algemene voorwaarden. Over deze onderwerpen geef ik aan wat de risico’s zijn en hoe die te beperken zijn. Daarbij focus ik niet alleen op de juridische kant van de zaak maar kijk ik ook naar praktische tips.

Het is vaak onmogelijk om alles in één keer goed te regelen dus er wordt per onderwerp onderscheid gemaakt in een beginfase en een latere fase waarin een startup zich kan bevinden.

Deel 2: Intellectueel eigendom (IE) /> Omdat het IE zo belangrijk is bij een clouddienstverlener verdient dit extra aandacht. Zeker als het gaat om een zelf ontwikkelde SaaS-dienst dan is de auteursrechtelijke bescherming van levensbelang.

Beginfase:

Om auteursrechthebbende te worden is geen speciale handeling nodig. Uit de wet volgt dat de persoon die het werk (i.c. de software) maakt de rechthebbende is van het auteursrecht. Wanneer die persoon in vast dienstverband is van een onderneming en in die hoedanigheid een werk vervaardigt dan is de onderneming als werkgever in de meeste gevallen rechthebbende.

Let dus goed op wanneer je gebruik maakt van externe programmeurs! Een ZZP-er werkt niet in vast dienstverband en de auteursrechten zullen dan ook altijd middels een schriftelijke akte moeten worden overgedragen. Zorg dat dit voldoende bepaald omschreven staat in de overeenkomst van opdracht die ten grondslag ligt aan het werk van de ZZP-er. Hierdoor voorkom je latere claims van een programmeur.

Wij raden daarnaast altijd aan om de hosting van de dienst door een andere partij te laten uitvoeren dan de ontwikkelaar. Eventuele geschillen over de ontwikkeling raken dan niet direct de beschikbaarheid van de dienst. Het is dan ook zaak dat de bronbestanden worden overgedragen van de developer op een uitleesbaar formaat.

Fase 2:

De onderneming of de dienst heeft ongetwijfeld een naam en/of een logo. Om er voor te zorgen dat de naam en het logo niet gebruikt gaan worden door een ander is het goed om een merkrecht aan te vragen. Het verkrijgen van een merkrecht vergt wel bepaalde handelingen, het merk moet gedeponeerd worden bij het merkenbureau. Er zijn tal van bedrijven die hier in gespecialiseerd zijn. Meestal wordt voorafgaand aan zo’n aanvraag een kort onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van dat merk. Er kan gekozen worden voor een merk in de Benelux of een merk voor heel Europa.