Home / Nieuws & Blogs / Startups: hoe bescherm ik mijn intellectueel eigendom?

Startups: hoe bescherm ik mijn intellectueel eigendom?

| 3 oktober 2016

Ook dit jaar besteden we aandacht aan startups. Beginnende ondernemers worden geconfronteerd met veel regelwerk. Met name de juridische kant van ondernemen zorgt vaak voor veel zorgen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, de social influence startup Endrse, belichten we een aantal zaken die relevant zijn voor startups in het algemeen. Vandaag: intellectueel eigendom, ofwel hoe zorg je dat je jouw extern ontwikkelde hippe startup app beschermt?

Startups komen in aanraking met verschillende soorten intellectueel eigendom (IE). Dit is een verzamelterm die verschillende onderwerpen beslaat. Het kan gaan om auteursrecht op ontwikkelde software, handelsnamen, de merknaam van een product of een octrooi op een technische uitvinding. Dit zijn slechts enkele voorbeelden en ieder van deze onderwerpen worden door hun eigen regels en wetten beheerst. Ondernemen betekent in veel gevallen dat er intellectueel eigendom ontstaat. Dit heeft waarde en moet worden beschermd. Waar moet je op letten om deze waarde binnen je bedrijf te houden/krijgen?

Hoe ontstaat IE?

Voor de meeste IT startups ontstaat IE voornamelijk in de vorm van auteursrecht en wel wanneer er code wordt geschreven. Het auteursrecht ontstaat automatisch en hoeft niet te worden geregistreerd of gedeponeerd. Wie het schrijft en wat de relatie is tot de onderneming bepaald wie uiteindelijk eigenaar van het IE wordt. Een bedrijf die zijn programmeurs in loondienst heeft wordt automatisch rechthebbende, zo bepaalt de Auteurswet. Dit ligt helemaal anders wanneer er, zoals tegenwoordig vaak gebeurt, gebruik wordt gemaakt van freelancers.

Wanneer er ten tijde van de inhuur niks is geregeld omtrent de overdracht van IE zullen deze rechten bij de programmeur blijven liggen. Dit is vanuit het oogpunt van het bedrijf die deze persoon inhuurt natuurlijk niet de bedoeling. Dat zou betekenen dat er betaald wordt voor software waar het bedrijf geen eigenaar van wordt. In de praktijk komt dit echter nog vaak voor. Ook zonder formele afspraak is het vanuit partijen vaak wel de bedoeling dat het auteursrecht aan het bedrijf toekomt. Echter, wanneer dit ooit uitmondt in een geschil staat de zelfstandige vrij sterk.

Leer van startup Endrse

Als voorbeeld nemen we net als vorige week, toen het over algemene voorwaarden ging, de startup Endrse. Zij richten een social influence platform op waar merken in contact kunnen worden gebracht met een netwerk van topsporters. Eenmaal gelanceerd zullen ze met verschillende partijen gaan samenwerken. De ontwikkelde Endrse app bevat IE in de vorm van auteursrecht op source code en eventueel grafische voorstellingen. Dit is waarschijnlijk het meeste waardevolle project binnen het hele bedrijf en moet daarom goed beschermd worden door ervoor te zorgen dat het auteursrecht bij de onderneming komt te liggen.

Op tijd goed regelen

Werkzaamheden die IE produceren en worden uitgevoerd door buiten loondienst zullen moeten goed geregeld worden in de inhuurovereenkomst. Hier kunnen verschillende constructies worden gehanteerd. Bijvoorbeeld:

  • Het IE blijft bij de freelancer maar de opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht.
  • Het IE gaat in zijn geheel over naar de opdrachtgever.

Vanuit het oogpunt van de opdrachtgever is de tweede optie de meest wenselijke. Als in het stadium van de inhuurovereenkomst duidelijke afspraken worden gemaakt, dan kan dit in de toekomst veel risico’s en onzekerheid wegnemen.

Niet op tijd geregeld?

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Zoals eerder vermeld betekent dit dat het IE in beginsel bij de freelancer blijft liggen. Gelukkig is dit naderhand nog te repareren door alsnog op basis van een goed opgestelde inhuurovereenkomst te gaan werken en een akte van overdracht te gebruiken. In deze akte wordt met de freelancer afgesproken dat IE dat is ontstaan tijdens de werkzaamheden alsnog met terugwerkende kracht wordt overgedragen aan de opdrachtgever.

Kortom, IE is een onderwerp dat misschien niet heel spannend klinkt, maar wel grote gevolgen kan hebben voor ondernemingen die leunen op intellectuele scheppingen als hun primaire inkomstenbron. Denk daarom altijd goed na over de relatie met ontwikkelaars en zorg dat deze afspraken op tijd en op een goede manier worden geregeld.

Natuurlijk kun je altijd contact met ons opnemen.