Home / Nieuws & Blogs / Studenten buitenspel gezet door CBP

Studenten buitenspel gezet door CBP

| 16 juni 2011

December vorig leek er een sprankje hoop te ontstaan toen het CBP vaststelde dat de grote openbaar vervoersbedrijven en Trans Link Systems deels in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelden. Hoe zat het ook alweer?

Het CBP heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de bescherming van persoonsgegevens in verband met de studenten OV-chipkaart. Dit onderzoek is het CBP gestart naar aanleiding van een handhavingsverzoek dat is ingediend door vijf van mijn destijds collega-Clinic studenten (onder begeleiding van Gerrit-Jan Zwenne). De indieners maakten zich zorgen over de verwerking van persoonsgegevens en dan met name over de verplichting tot het in en uit checken, terwijl een student met een ov-kaart overal vrij mag reizen. Er is namelijk ook geen anoniem alternatief voor deze groep. Daarnaast vormde bijvoorbeeld de bewaartermijn van de reisgegevens van 7 jaar een groot bezwaar. Het CBP ging deels mee in de bezwaren van de studenten en heeft hier een aantal rapporten over uitgebracht.

Naar aanleiding van de voorlopige bevindingen van het CBP worden normaal gesproken de belanghebbenden gehoord in verband met onder andere de eventueel op te leggen sancties. Dat zijn in dit geval de vervoersbedrijven en Trans Link Systems en uiteraard de indieners van het handhavingsverzoek zelf. De vervoersbedrijven handelen immers niet naar de wet en kunnen daarover als partij uiteraard nadere verklaringen afleggen.

Dit alles ziet het CBP zelf  iets anders en heeft gesteld dat de indieners geen belanghebbenden zijn, zodat het handhavingsverzoek niet geldt als een aanvraag tot het nemen van een besluit. Het CBP ziet haar onderzoek nu als een ambtshalve onderzoek. Het gevolg is dat er geen bestuursrechtelijke middelen meer zijn voor de studenten en zo geen druk meer kunnen uitoefenen.

Het is nu dus maar de vraag wat voor vervolg het CBP aan het handhavingsverzoek en haar bevindingen gaat geven. De bedrijven handelen in strijd met de wet en zouden hun beleid moeten aanpassen, maar het CBP moet dan wel de nodige middelen inzetten maar of en hoe dat gebeurt, is nog zeer onduidelijk zeker met een gevoelig onderwerp als de OV-chipkaart. Op de blog van Jan-Jaap Oerlemans, mede-indiener van het handhavingsverzoek, is een uitgebreid en kritisch bericht verschenen over de gang van zaken. Hier staan ook diverse links naar oudere stukken om tot een goed beeld te komen waar het nu allemaal om draait.  De trage en soms onduidelijke procedures worden ook belicht.