Home / Nieuws & Blogs / Toestemming in de Toren van Babel

Toestemming in de Toren van Babel

| 9 juli 2013

style="color: black; font-family: Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">In de Tweede Kamer bestond wat onduidelijkheid over welke toestemming nou geldt voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Was het nou expliciet, of kon het ook impliciet? En is expliciet niet gewoon hetzelfde als uitdrukkelijk (de wettelijke term), en hoe zit het nu met ondubbelzinnige toestemming? En heeft Minister Kamp niet een andere uitleg dan het College bescherming persoonsgegevens? Een Babylonische spraakverwarring waarbij de Minister werd gevraagd om duidelijkheid te scheppen: er zou advies ingewonnen moeten worden van het Cbp. Zover is het niet gekomen: die motie werd ingetrokken, als de Minister “het punt van de toestemming nog eens (expliciet) zou bespreken met het CBP en verslag zal doen van dat gesprek aan de Tweede Kamer.”

style="color: black; font-family: Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">In dat verslag bevestigt de minister dat de uitleg zoals gegeven bij het href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/20/brief-aan-de-tweede-kamer-consultatie-cookiebepaling-en-de-beantwoording-van-een-tweetal-vragen.html">wijzigingsvoorstel de juiste is: toestemming kan onder omstandigheden ook uit het gedrag van de betrokkene worden afgeleid, mits de toestemming is gebaseerd op een vrije, specifieke en geïnformeerde keuze van de betrokkene. Die toestemming moet blijken uit een actieve handeling. Toestemming kan niet blijken uit het uitblijven van een actie.

style="color: black; font-family: Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">Voor ondubbelzinnige toestemming (vereist bij tracking cookies) moet iedere twijfel zijn uitgesloten of de bezoeker zijn toestemming gaf voor de specifieke verwerking van persoonsgegevens. In dat geval moet het dus duidelijk zijn dat de internetter een keuze had tussen instemmen of weigeren. />