Home / Nieuws & Blogs / Toestemmingsverbod bij cookieverbod?!

Toestemmingsverbod bij cookieverbod?!

| 30 september 2014

Het cookieverboddebat: Je dacht dat je alle gekheid op een stokje wel zou hebben gehad. Niets is minder waar: Kamerlid Agnes Mulder van de CDA heeft gisteren het voorstel gedaan om te verbieden toestemming te vragen voor functionele cookies, las ik net op Webwereld. Met andere woorden: Een verbod op het te breed implementeren van het verbod op het zonder toestemming plaatsen van cookies. Juist, ja…

Het amendement van Mulder zou moeten regelen dat websites die “uitsluitend gebruik maken van cookies die geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker” geen toestemming mogen vragen voor de opslag van of de toegang tot informatie in de randapparatuur.

In de toelichting bij het voorgestelde amendement laat Kamerlid Mulder weten dat het voor de gebruikers volstrekt helder moet zijn dat na de inwerkingtreding van de aangepaste cookiewet alleen nog toestemming wordt gevraagd bij cookies, indien het gaat om cookies waarbij de privacy van de internetgebruiker in het geding is. Ze stelt dat er enige onzekerheid bestaat over de reikwijdte van de voorgestelde wijziging “geen of geringe gevolgen”. Het gevaar is daardoor volgens Mulder dan dat website-eigenaren dan maar toestemming zullen blijven vragen ongeacht de vraag of opgeslagen gegevens privacygevoelig zijn of niet.

Dat is natuurlijk heel erg goed bedoeld – gebruikers zullen bij naleving van zo’n verbod alleen nog ‘lastig’ worden gevallen door privacygevoelige cookiemeldingen – maar om nu een regel te gaan verzinnen om een voorgestelde regel uitvoerbaar te maken? Sterker nog: het verwachte gevaar dat website-eigenaren onverplicht toestemming gaan vragen leeft geloof ik alleen in Den Haag. Onderzoek op onderzoek blijkt maar weer dat er juist zeer weinig aan de cookiewet wordt voldaan!

Is het niet een stuk gemakkelijker om duidelijk te verwoorden wat onder “geen of geringe gevolgen” moet worden verstaan in plaats van het introduceren van een toestemmingsverbod bij het cookieverbod? Het Cbp heeft daar in mijn optiek al voldoende voer voor gegeven…