Home / Nieuws & Blogs / Top 5 aandachtspunten: verkoop via online platforms

Top 5 aandachtspunten: verkoop via online platforms

| 28 september 2020

De online verkoop verschuift steeds meer naar online platforms. Soms gebruiken verkopers dit zelfs als enige verkoopkanaal en worden zij nog afhankelijker van de grillen van de platformmaatschappij. Het is daarom belangrijk kritisch te zijn voordat een verkoper zich hieraan overgeeft. Daarnaast spelen ook andere zaken een belangrijke rol bij de verkoop via kanalen die niet (volledig) in eigen beheer zijn. In deze blog bespreken we 5 belangrijke aandachtspunten.

1. Ken je rechten

Een platform hanteert (vrijwel altijd) voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoper en diens gebruik van het platform. Het is raadzaam deze goed door te nemen. Niet alles wat daarin staat is sec-juridisch van aard. Let op beperkingen die erin zijn opgenomen en welke rechten het platform zichzelf toekent voor, bijvoorbeeld, het blacklisten van producten. Bedenk hierbij dat een platform zich wel aan bepaalde regels dient te houden. Zo zijn platformdiensten sinds juli 2020 gehouden in hun algemene voorwaarden transparant te zijn over onder meer: opschorting van de dienstverlening, blacklisten van producten, gebruik van verkopersdata, maar ook over de wijze waarop de rangschikking van het aanbod wordt beïnvloed. Platforms zijn dus sinds kort aan strengere regels onderworpen. Lees daar meer over in onze blogreeks.

2. Bewust op datagebruik door het platform

Via het platform wordt ontzettend veel data gegenereerd. Het betreft daarbij niet alleen data over de verkoop zelf (klantdata), maar ook over hoe (potentiële) klanten het platform gebruiken. Verkopers dienen te beseffen dat deze data door het platform wordt ingezet om, bijvoorbeeld, hun eigen positie ten aanzien van verkoop via hetzelfde platform te versterken. Deze data is doorgaans niet inzichtelijk voor verkopers die het platform gebruiken. Sinds juli 2020 zijn platforms wel gehouden transparanter te zijn over welke gebruiksrechten verkopers hebben ten aanzien van de data en welke rechten het platform zichzelf geeft ten aanzien van klantdata. Wees hier bewust van bij de selectie van een verkoopplatform.

3. Bewust op afhankelijkheid

De machtspositie van online platforms is enorm. Dat wordt ook gereflecteerd in de voorwaarden die zij hanteren. Wees bij de selectie dan ook aandachtig op eenzijdige wijzigingsmogelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van de commissie die zij vragen. Dit is nog belangrijker als de verkoper besluit diens eigen verkoopkanalen, bijvoorbeeld een eigen webshop, los te laten. De afhankelijkheid die dan ontstaat, gecombineerd met de machtspositie van het platform, kan een belangrijke reden zijn om het eigen kanaal aan te houden.

4. Mag je de producten wel via het platform verkopen?

Het is van belang na te gaan of de producten wel via het platform mogen worden aangeboden. Het gaat daarbij niet alleen om het controleren of het platform dit toestaat. Andere partijen kunnen dit ook verbieden. Als de verkoper producten verkoopt op basis van een selectief distributiestelsel, kan het zijn dat de fabrikant (lees: merkhouder) in zijn distributiecontract heeft bepaald dat verkoop uitsluitend via eigen kanalen mag plaatsvinden. Dit soort afspraken zijn onder voorwaarden toelaatbaar. Niet-naleving hiervan kan er dus toe leiden dat de fabrikant leveringen opschort.

5. Naleven van consumentenregels

Als verkoper moet je, net zoals voor verkoop via eigen kanalen, ervoor zorgen dat de toepasselijke (consumenten)regelgeving wordt nageleefd. Veel platforms proberen hun verkopers daartoe steeds meer in staat te stellen, maar ga er niet van uit dat dit overal goed is geregeld. In sommige gevallen informeren de platforms namens verkopers over, bijvoorbeeld, het wettelijke herroepingsrecht. Als verkoper is het van belang na te gaan of dit alles wel correct gebeurt. Het gaat hierbij niet alleen om informatieverschaffing vóór aankoop. De meeste verplichte informatie moet namelijk ook na aankoop op een duurzame gegevensdrager, bijvoorbeeld per e-mail, aan de consument worden verstrekt. Dat kan de verkoper zelf doen, maar de verkoper moet er niet op vertrouwen dat het platform dat namens hem doet. In sommige gevallen worden platforms zelf op niet-naleving aangesproken, maar dat neemt niet weg dat ook de verkoper kan worden aangesproken.